🎓 Jaką masę i objętość... - Zadanie 5.33: Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 121
Chemia
Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Zbiór zadań, OE Pazdro)

Stosunek ilościowy gazów w mieszaninie jest równy 1:1:1, a zatem ilość cząsteczek w mieszaninie dzieli się po równo na każdy z gazów i tym samym znajduje się tam po 3,01٠1023 cząsteczek N2, H2 oraz O2.

1 mol jest to 6,02٠1023 cząsteczek, a to oznacza że w mieszaninie znajduje się po 0,5 mola każdego z gazów.

Skoro mieszanina zawiera trzy gazy po 0,5 mola każdego, oznacza to, że łącznie znajduje się w niej 1,5 mola gazów.

1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3. Liczymy jaką objętość zajmuje mieszanina:

 

 

 

 

Do policzenia została masa mieszaniny. Zaczynamy od obliczenia mas poszczególnych gazów.

Masa jednego mola O2 to 2٠mO = 2٠16 g = 32 g, zatem masa 0,5 mola O2 wynosi 0,5٠32 g = 16 g.

Masa jednego mola H2 to 2٠mH = 2٠1 g = 2 g, zatem masa 0,5 mola H2 wynosi 0,5٠2 g = 1 g.

Masa jednego mola N2 to 2٠mN = 2٠14 g = 28 g, zatem masa 0,5 mola N2 wynosi 0,5٠28 g = 14 g.

Łączna masa mieszaniny wynosi zatem 16 g + 14 g + 1 g = 31 g

 

Odpowiedź: Mieszanina ma masę 31 g i zajmuje 33,6 dm3 objętości.

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Krzysztof Pazdro, Anna Rola-Noworyta
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
ISBN: 9788375941067
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY4394ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA5075WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE701KOMENTARZY
komentarze
... i8318razy podziękowaliście
Autorom