Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej. (Zbiór zadań, Nowa Era )

Do 800 g nasyconego roztworu chlorku sodu... 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Chemia

Do 800 g nasyconego roztworu chlorku sodu...

220
 Zadanie

221
 Zadanie

222
 Zadanie

Dane

`"T" = 20℃` 

`"m"_r = 800\ "g"`  

`"m"_(w) = 200\ "g"` 

Szukane

`"C"_p = ?` 

Rozwiązanie:

Z krzywej rozpuszczalności można odczytać, że rozpuszczalność nasyconego roztworu NaCl w temperaturze 20℃ wynosi 36 g/ 100 g wody.

Jeżeli rozpuszczalność NaCl wynosi 36 g/ 100 g wody, to oznacza, że masa substancji wynosi 36 g, natomiast masa roztworu:

`m_r=36\ "g" + 100\ "g" = 136\ "g"` 

Zatem ilość substancji w 800 g roztworu możemy obliczyć z proporcji : 

`36"g"\ "soli"\ \ -\ \ 136\ "g"\ ("roztworu")`

`"x"\ "g"\ "soli"\ \ -\ \ 800\ "g"\ ("roztworu")` 

Czyli : 

`(36\ "g")/x = (136\ "g")/(800\ "g")`  

`x=(800\ "g"*36\ "g")/(136\ "g")` 

`x = 211,76\ "g"` 

Po dodaniu wody masa roztworu wynosi:  

`m_(r2)=800\ "g" + 200\ "g" = 1000\ "g"` 

natomiast masa substancji nie zmieniła się i wynosi 211,76 g.

Stężenie procentowe nowego roztworu wyniesie więc:

`C_(p2)=m_s/m_(r2)*100%`

`C_(p2)=(211,76\ "g")/(1000\ "g")*100%` 

`C_(p2)=21,18%`

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu po dodaniu wody będzie wynosiło 21,18%.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

5181

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie