Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej., Zbiór zadań

a)

Dane:

 

Wiemy, że rozpuszczalność azotanu(V) sodu w 30oC wynosi 96 g substancji na 100 g wody, tak więc masa roztworu wynosi:

 

Aby obliczyć ile gramów soli zawiera 250 g roztworu układamy proporcję:

    

 

 

tyle g azotanu(V) sodu jest w 250 g roztworu.

Obliczamy masę wody w roztworze:

 

Odpowiedź: Roztwór zawiera 122,4 g azotanu(V) sodu oraz 127,6 g wody.

b) Należy rozpuścić 122,4 g azotanu(V) amonu w 127,6 g wody przy założeniu, że gęstość wody wynosi 1 g/cm3 to w 127,6 cm3 wody. 

c) Dane:

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Korzystamy ze wzoru na stężenie procentowe:

 

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 49%.  

Komentarze