Świat chemii 7 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP )

Jakie będzie stężenie gorącego... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Chemia

Jakie będzie stężenie gorącego...

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Dane: 

`"m"_(r1)=1\ "kg"` 

`C_(p1)=20%` 

`"m"_s=0,5\ "kg"` 

Szukane: 

`C_(p2)=?` 

Rozwiązanie: 

Z definicji stężenia procentowego w 100 kg roztworu znajduje się 20 kg substancji, to w 1 kg roztworu znajduje się x g substancji: 

`(100\ "kg")/(1\ "kg")=(20\ "kg")/("x")` 

`"x"*100\ "kg"=1\ "kg"*20\ "kg"` 

`"x"=(1\ "kg"*20\ "kg")/(100\ "kg")` 

`"x"=0,2\ "kg"`   

Po dodaniu 0,5 kg cukru zmieni się masa substancji, tym samym masa roztworu: 

Masa substancji po dodaniu dodatkowej porcji cukru: 

`"m"_(s2)="m"_(s1)+"m"_s` 

`"m"_(s2)=0,2\ "kg"+0,5\ "kg"` 

`"m"_(s2)=0,7\ "kg"` 

Masa roztworu po dodaniu dodatkowej porcji cukru: 

`"m"_(r2)="m"_(r1)+"m"_s` 

`"m"_(r2)=1\ "kg"+0,5\ "kg"` 

`"m"_(r2)=1,5\ "kg"` 

Stężenie procentowe po dodaniu 0,5 kg cukru do roztworu: 

`C_(p2)=("m"_(s2))/("m"_(r2))*100%` 

`C_(p2)=(0,7\ "kg")/(1,5\ "kg")*100%` 

`C_(p2)=46,7%`  

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu po dodaniu 0,5 kg cukru wynosi 46,7%.        

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie