Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Świat chemii 7 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP )

Oblicz, ile cm³... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile cm³...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Dane: 

`"V"_w=?` 

`C_(p1)=10%` 

`"m"_(r1)=500\ "g"`  

`C_(p2)=6%`     

Szukane: 

`"m"_w=?`  

Rozwiązanie: 

Obliczamy masę substancji w 6-procentowym roztworze. 

Jeśli w 100 g roztworu znajduje się 6 g substancji, to w 500 g roztworu znajduje się x g substancji: 

`(100\ "g")/(500\ "g")=(6\ "g")/("x")` 

`"x"*100\ "g"=500\ "g"*6\ "g"` 

`"x"=(500\ "g"*6\ "g")/(100\ "g")` 

`"x"=30\ "g"`  

Masa wody w roztworze 6-procentowym wynosi: 

`"m"_(r2)="m"_s+"m"_(w2)` 

`"m"_(w2)="m"_(r2)-"m"_s` 

`"m"_(w2)=500\ "g"-30\ "g"=470\ "g"` 

Obliczamy masę wody w roztworze pierwotnym 10-procentowym: 

 `C_(p1)="m"_s/("m"_s+"m"_(w1))*100%` 

`10%=(30\ "g")/(30\ "g"+"m"_(w1))*100%` 

`(10%)/(100%)=(30\ "g")/(30\ "g"+"m"_(w1))` 

`100*30\ "g"=10*(30\ "g"+"m"_(w1))`  

`3000\ "g"=300\ "g"+10"m"_(w1)`   

`10"m"_(w1)=3000\ "g"-300\ "g"` 

`10"m"_(w1)=2700\ "g"`  

`"m"_(w1)=(2700\ "g")/(10)=270\ "g"` 

Obliczamy masę wody, którą dolano do 10-procentowego roztworu, jest to różnica masy wody w roztworze bardziej rozcieńczonym (6-procentowym) i masy wody w roztworze bardziej stężonym (10-procentowym): 

`"m"_w="m"_(w2)-"m"_(w1)` 

`"m"_w=470\ "g"-270\ "g"=200\ "g"`      

Z tabeli gęstości wody odczytujemy gęstość wody: 

`"d"_w=1\ "g"/"cm"^3` 

Przekształcając wzór na gęstość, obliczamy objętość wody:

`"d"="m"/"V"\ ->\ "m"="d"*"V"\ ->\ "V"="m"/"d"` 

`"V"_w=(200\ "g")/(1\ "g"/"cm"^3)=200\ "cm"^3`     

Odpowiedź: Do 10-procentowego roztworu należy dodać 200 cm3 wody.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Wielokrotności

Wielokrotność liczby otrzymamy mnożąc tę liczbę przez kolejne liczby naturalne. 

Uwaga!!!

0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej. 

Każda liczba naturalna jest wielokrotnością liczby 1. 


Przykłady
:

 • wielokrotności liczby 4 to: 
  • 0, bo  `0*4=0` 
  • 4, bo  `1*4=4`  
  • 8, bo  `2*4=8`  
  • 12, bo  `3*4=12`  
  • 16, bo  `4*4=16`  
  • 20, bo  `5*4=20` , itd.  
    
 • wielokrotności liczby 8 to:
  • 0, bo  `0*8=0`  
  • 8, bo  `1*8=8`  
  • 16, bo  `2*8=16`  
  • 24, bo  `3*8=24`  
  • 32, bo  `4*8=32`  
  • 40, bo  `5*8=40`, itd.  
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom