Świat chemii 7 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP )

Oblicz, ile cm³... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile cm³...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Dane: 

`"V"_w=?` 

`C_(p1)=10%` 

`"m"_(r1)=500\ "g"`  

`C_(p2)=6%`     

Szukane: 

`"m"_w=?`  

Rozwiązanie: 

Obliczamy masę substancji w 6-procentowym roztworze. 

Jeśli w 100 g roztworu znajduje się 6 g substancji, to w 500 g roztworu znajduje się x g substancji: 

`(100\ "g")/(500\ "g")=(6\ "g")/("x")` 

`"x"*100\ "g"=500\ "g"*6\ "g"` 

`"x"=(500\ "g"*6\ "g")/(100\ "g")` 

`"x"=30\ "g"`  

Masa wody w roztworze 6-procentowym wynosi: 

`"m"_(r2)="m"_s+"m"_(w2)` 

`"m"_(w2)="m"_(r2)-"m"_s` 

`"m"_(w2)=500\ "g"-30\ "g"=470\ "g"` 

Obliczamy masę wody w roztworze pierwotnym 10-procentowym: 

 `C_(p1)="m"_s/("m"_s+"m"_(w1))*100%` 

`10%=(30\ "g")/(30\ "g"+"m"_(w1))*100%` 

`(10%)/(100%)=(30\ "g")/(30\ "g"+"m"_(w1))` 

`100*30\ "g"=10*(30\ "g"+"m"_(w1))`  

`3000\ "g"=300\ "g"+10"m"_(w1)`   

`10"m"_(w1)=3000\ "g"-300\ "g"` 

`10"m"_(w1)=2700\ "g"`  

`"m"_(w1)=(2700\ "g")/(10)=270\ "g"` 

Obliczamy masę wody, którą dolano do 10-procentowego roztworu, jest to różnica masy wody w roztworze bardziej rozcieńczonym (6-procentowym) i masy wody w roztworze bardziej stężonym (10-procentowym): 

`"m"_w="m"_(w2)-"m"_(w1)` 

`"m"_w=470\ "g"-270\ "g"=200\ "g"`      

Z tabeli gęstości wody odczytujemy gęstość wody: 

`"d"_w=1\ "g"/"cm"^3` 

Przekształcając wzór na gęstość, obliczamy objętość wody:

`"d"="m"/"V"\ ->\ "m"="d"*"V"\ ->\ "V"="m"/"d"` 

`"V"_w=(200\ "g")/(1\ "g"/"cm"^3)=200\ "cm"^3`     

Odpowiedź: Do 10-procentowego roztworu należy dodać 200 cm3 wody.

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 7
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie