Arkusze egzaminacyjne CHEMIA (Zbiór zadań, Wydawnictwo Szkolne OMEGA)

Cząsteczki związku Y zbudowane są... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Cząsteczki związku Y zbudowane są...

6
 Zadanie

7
 Zadanie

Zachodzi reakcja opisana równaniem:

`#(Y)_(1,28g)+O_2\ ->\ #(CO_2)_(1,76g)+#(H_2O)_(1,44g) `

Obliczmy masę węgla znajdującego się w tym układzie. Wiemy, że w 1 molu CO2 o masie 44g/mol znajduje się 12 g C. Obliczmy ile węgla znajduje się w 1,76 g tego tlenku:

`44g\ CO_2\ -\ 12g\ C `

`1,76g\ CO_2\ -\ x `

`x=(1,76g*12g)/(44g)=0,48g\ C `

W układzie znajduje się 0,48 g węgla. Postępując analogicznie obliczmy ile wodoru znajduje się w układzie:

`18g\ H_2O\ -\ 2g\ H `

`1,44g\ H_2O\ -\ x `

`x=(1,44g*2g)/(18g)=0,16g\ H `

W układzie znajduje się 0,16g wodoru. Sprawdźmy, czy związek Y zawiera jeszcze jakieś pierwiastki w swojej strukturze, czy tylko węgiel i wodór:

`1,28g\ Y-0,48g\ C-0,16g\ H=0,64 g `

Oznacza to, że w związku Y znajduje się jeszcze inny pierwiastek, poza węglem i wodorem. Będzie to tlen (ponieważ jest to jedyny pierwiastek który znajduje się jeszcze po prawej stronie równania reakcji). Mając te informacje możemy zapisać stosunek masowy pierwiastków w związku Y:

`\ \ C\ \ \ :\ \ \ H\ \ \ :\ O `

`0,48g\ :\ 0,16g\ :\ 0,64g `

Stosunek ten dzielimy przez masy atomowe pierwiastków

`(0,48g)/(12g)\ :\ (0,16g)/(1g)\ :\ (0,64g)/(16g) `

`0,04\ \ \ :\ 0,16\ \ \ :\ 0,04 `

Wyznaczone stosunki dzielimy przez najmniejszy z nich

`(0,04)/(0,04)\ :\ (0,16)/(0,04)\ :\ (0,04)/(0,04) `

`\ \ 1\ \ \ :\ \ \ 4\ \ \ \ :\ 1 `

Oznacza to, że w związku Y znajduje się 1 atom węgla, 4 atomy wodoru oraz 1 atom tlenu. Wzór empiryczny będzie więc następujący:

`CH_4O`

DYSKUSJA
Informacje
Arkusze egzaminacyjne CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10519

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zobacz także
Udostępnij zadanie