Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo Szkolne OMEGA

Rok wydania:2015

Cząsteczki związku Y zbudowane są... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Cząsteczki związku Y zbudowane są...

6
 Zadanie

7
 Zadanie

Zachodzi reakcja opisana równaniem:

`#(Y)_(1,28g)+O_2\ ->\ #(CO_2)_(1,76g)+#(H_2O)_(1,44g) `

Obliczmy masę węgla znajdującego się w tym układzie. Wiemy, że w 1 molu CO2 o masie 44g/mol znajduje się 12 g C. Obliczmy ile węgla znajduje się w 1,76 g tego tlenku:

`44g\ CO_2\ -\ 12g\ C `

`1,76g\ CO_2\ -\ x `

`x=(1,76g*12g)/(44g)=0,48g\ C `

W układzie znajduje się 0,48 g węgla. Postępując analogicznie obliczmy ile wodoru znajduje się w układzie:

`18g\ H_2O\ -\ 2g\ H `

`1,44g\ H_2O\ -\ x `

`x=(1,44g*2g)/(18g)=0,16g\ H `

W układzie znajduje się 0,16g wodoru. Sprawdźmy, czy związek Y zawiera jeszcze jakieś pierwiastki w swojej strukturze, czy tylko węgiel i wodór:

`1,28g\ Y-0,48g\ C-0,16g\ H=0,64 g `

Oznacza to, że w związku Y znajduje się jeszcze inny pierwiastek, poza węglem i wodorem. Będzie to tlen (ponieważ jest to jedyny pierwiastek który znajduje się jeszcze po prawej stronie równania reakcji). Mając te informacje możemy zapisać stosunek masowy pierwiastków w związku Y:

`\ \ C\ \ \ :\ \ \ H\ \ \ :\ O `

`0,48g\ :\ 0,16g\ :\ 0,64g `

Stosunek ten dzielimy przez masy atomowe pierwiastków

`(0,48g)/(12g)\ :\ (0,16g)/(1g)\ :\ (0,64g)/(16g) `

`0,04\ \ \ :\ 0,16\ \ \ :\ 0,04 `

Wyznaczone stosunki dzielimy przez najmniejszy z nich

`(0,04)/(0,04)\ :\ (0,16)/(0,04)\ :\ (0,04)/(0,04) `

`\ \ 1\ \ \ :\ \ \ 4\ \ \ \ :\ 1 `

Oznacza to, że w związku Y znajduje się 1 atom węgla, 4 atomy wodoru oraz 1 atom tlenu. Wzór empiryczny będzie więc następujący:

`CH_4O`