Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Aminy I-rzędowe reagują z kwasem... 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

`#(CH_3CH_2CH_2NH_2)_(x)+HNO_2->CH_3CH_2CH_2OH+#(N_2)_(2dm^3)+H_2O` 

 

`W=80% `

`M_(CH_3CH_2CH_2NH_2)=59g/(mol) `

Z równania reakcji wynika, że z jednego mola propyloaminy powstaje jeden mol (czyli 22,4dm3) azotu. Możemy zatem ułożyć proporcję:

`59g\ C_3H_7NH_2\ -\ 22,4dm^3\ N_2 `

`\ \ x\ C_3H_7NH_2\ -\ 2dm^3\ N_2 `

`x=5,27g `

Zakładając wydajność 80%

`5,27g\ -\ 80% `

`x\ \ \ -\ 100% `

`x=6,58g ` 

 

Odpowiedź: W reakcji przereagowało 6,58 g aminy