Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wyjaśnij na przykładach dowolnych związków chemicznych... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Rzędowość alkoholi związana jest z rzędowością atomu węgla, do którego przyłączona jest grupa wodorotlenowa. I tak, gdy atom węgla, do którego przyłączona jest grupa -OH jest I-rzędowy (połączony tylko z jednym innym atomem węgla), to mamy do czynienia z alkoholem I-rzędowym. Gdy atom węgla połączony z grupą -OH jest II-rzędowy (połączony z dwoma innymi atomami węgla) to mamy alkohol II-rzędowy. Alkohol III-rzędowy jest wtedy, gdy atom wodoru połączony z grupą -OH jest trzeciorzędowy - czyli połączony jest z trzema innymi atomami węgla. Obrazują to poniższe wzory

 

Jeśli chodzi o rzędowość amin, nie jest ona związana bezpośrednio z rzędowością atomu węgla, z którym połączona jest grupa aminowa. Rzędowość amin zależy od tego, z iloma grupami alkilowymi (bądź aromatycznymi) związany jest atom azotu grupy aminowej. I tak, gdy atom azotu grupy aminowej jest bezpośrednio związany tylko z jedną grupą alkilową, mamy do czynienia z aminą I-rzędową. Amina II-rzędowa to taka, w której atom azotu grupy aminowej jest związany z dwoma podstawnikami alkilowymi (bądź aromatycznymi), natomiast amina III-rzędowa - gdy atom azotu grupy aminowej związany jest z trzema podstawnikami alkilowymi (bądź aromatycznymi). Obrazują to poniższe wzory: