Do roztworu zawierającego 10g aniliny... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

 

`m_(C_6H_5NH_2)=10g `

`M_(C_6H_5NH_2)=93g/(mol) `

`V_(HCl)=6dm^3 `

 

W pierwszej kolejności należy obliczyć, czy któryś z produktów nie jest użyty w nadmiarze. Dlatego na początku obliczamy liczbę moli posiadanej aniliny

`n=m/M `

`n=(10g)/(93g)=0,107mol `

Z równania reakcji wynika, że reakcja ta przebiega w stosunku 1:1, czyli na jeden mol aniliny przypada jeden mol (czyli 22,4dm3) HCl. Układamy proporcję, aby dowiedzieć się jaką objętość chlorowodoru należy zużyć w reakcji z 0,107mol aniliny

 

`1mol\ -\ 22,4dm^3\ HCl `

`0,107mol\ -\ x `

`x=2,396dm^3 `

 

Oznacza to, że chlorowodór został użyty w nadmiarze. Pozostały nadmiar HCl rozpuści się w roztworze, co spowoduje powstanie roztworu o odczynie kwasowym.

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2399

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie