Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

W doświadczeniu przeprowadzonym... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W doświadczeniu przeprowadzonym...

Zadanie 330
 Zadanie

Zadanie 331
 Zadanie

W zlewce 2 zaszła następująca reakcja:

`#(HCl)_(0,25mol)+#(AgNO_3)_(8,5g)\ ->\ AgCldarr+HNO_3 `

Wiemy, że roztwór HCl jest użyty w nadmiarze. Dalszą część obliczeń wykonujemy więc w stosunku do masy AgNO3, który przereaguje w całości. 

Masa molowa azotanu(V) srebra wynosi:

`M_(AgNO_3)=108g/(mol)+14g/(mol)+3*16g/(mol)=170g/(mol) `

Obliczmy więc ile moli azotanu(V) srebra wprowadzono do roztworu:

`n=m/M `

`n=(8,5g)/(170g/(mol))=0,05mol `

Do roztworu wprowadzono 0,05 mol AgNO3. Z równania reakcji widzimy, że z 1 mola AgNO3 powstanie 1 mol AgCl. Oznacza to więc, że z 0,05 mol AgNO3 powstanie 0,05 mol AgCl. Obliczmy więc masę powstałego osadu:

`M_(AgCl)=108g/(mol)+35,5g/(mol)=143,5g/(mol) `

`m=n*M `

`m=0,05mol*143,5g/(mol)=7,2g `

Odpowiedź: W zlewce 2 powstało 7,2g osadu chlorku srebra(I)