Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Pewien roztwór azotanu(V) sodu... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Pewien roztwór azotanu(V) sodu...

Zadanie 282
 Zadanie

Zadanie 283
 Zadanie

Z I części roztworu obliczamy ile moli azotanu(V) sodu znajduje się w roztworze:

`n=Cm*V `

`n=0,32(mol)/(dm^3)*0,25dm^3=0,08mol `

W roztworze znajduje się 0,08mol NaNO3. Obliczmy jaka to masa:

`M_(NaNO_3)=23g/(mol)+14g/(mol)+3*16g/(mol)=85g/(mol) `

`m=n*M `

`m=0,08mol*85g/(mol)=6,8g `

W roztworze I znajduje się 6,8g NaNO3. Tyle samo substancji musi znajdować się w roztworze II. Obliczmy więc masę roztworu II wiedząc, że w 100g wody rozpuści się 87,2g NaNO3. Czyli w 187,2g roztworu znajduje się 87,2g NaNO3

`87,2g\ NaNO_3\ \ -\ \ 187,2g\ "roztworu" `

`6,8g\ \ NanO_3\ \ -\ \ x `

`x=(6,8g*187,2g)/(87,2g)=14,6g\ "roztworu" `

Roztwór II ma masę 14,6g. Pamiętamy, że odparowano z niego 12,2g wody, więc pierwotnie roztwór miał masę:

`14,6g+12,2g=26,8g `

Jedna część roztworu miała masę 26,8g, a więc pierwotnie, przed rozdzieleniem go na dwie części, roztwór miał masę dwukrotnie większą, czyli:

`m_(r-ru)=2*26,8g=53,6g `

Masa substancji zawartych w obu częściach roztworu wynosiła po 6,8g, czyli łącznie:

`m_s=6,8g*2=13,6g `

Stężenie procentowe wyjściowego roztworu wynosiło więc:

`Cp=(m_s)/(m_(r-ru))*100% `

`Cp=(13,6g)/(53,6g)*100% `

`Cp=25,4% `

Odpowiedź: Stężenie procentowe wyjściowego roztworu wynosiło 25,4%