Pewien roztwór azotanu(V) sodu... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Pewien roztwór azotanu(V) sodu...

Zadanie 282
 Zadanie

Zadanie 283
 Zadanie

Z I części roztworu obliczamy ile moli azotanu(V) sodu znajduje się w roztworze:

`n=Cm*V `

`n=0,32(mol)/(dm^3)*0,25dm^3=0,08mol `

W roztworze znajduje się 0,08mol NaNO3. Obliczmy jaka to masa:

`M_(NaNO_3)=23g/(mol)+14g/(mol)+3*16g/(mol)=85g/(mol) `

`m=n*M `

`m=0,08mol*85g/(mol)=6,8g `

W roztworze I znajduje się 6,8g NaNO3. Tyle samo substancji musi znajdować się w roztworze II. Obliczmy więc masę roztworu II wiedząc, że w 100g wody rozpuści się 87,2g NaNO3. Czyli w 187,2g roztworu znajduje się 87,2g NaNO3

`87,2g\ NaNO_3\ \ -\ \ 187,2g\ "roztworu" `

`6,8g\ \ NanO_3\ \ -\ \ x `

`x=(6,8g*187,2g)/(87,2g)=14,6g\ "roztworu" `

Roztwór II ma masę 14,6g. Pamiętamy, że odparowano z niego 12,2g wody, więc pierwotnie roztwór miał masę:

`14,6g+12,2g=26,8g `

Jedna część roztworu miała masę 26,8g, a więc pierwotnie, przed rozdzieleniem go na dwie części, roztwór miał masę dwukrotnie większą, czyli:

`m_(r-ru)=2*26,8g=53,6g `

Masa substancji zawartych w obu częściach roztworu wynosiła po 6,8g, czyli łącznie:

`m_s=6,8g*2=13,6g `

Stężenie procentowe wyjściowego roztworu wynosiło więc:

`Cp=(m_s)/(m_(r-ru))*100% `

`Cp=(13,6g)/(53,6g)*100% `

`Cp=25,4% `

Odpowiedź: Stężenie procentowe wyjściowego roztworu wynosiło 25,4%

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-18
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2458

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie