Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Oblicz rozpuszczalność bezwodnego... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz rozpuszczalność bezwodnego...

Zadanie 266
 Zadanie

Zadanie 267
 Zadanie

Z tabeli odczytujemy rozpuszczalność hydratu w temperarturze 40oC

`R(40^oC)=(350,0g)/(100g_(H_2O)) `

W 100g wody rozpuści się więc 350g hydratu. Obliczmy masę molową hydratu a następnie zawartość bezwodnego chlorku magnezu w tym związku

`M_(MgCl_2*6H_2O)=24g/(mol)+2*35,5g/(mol)+6*18g/(mol)=203g/(mol) `

`M_(MgCl_2)=95g/(mol) `

Masa hydratu wynosi 203g/mol a masa bezwodnika 95g/mol. Obliczmy więc ile gramów bezwodnika znajduje się w 350g hydratu

`95g\ MgCl_2\ \ -\ \ 203g\ "hydratu" `

`\ \ x\ MgCl_2\ \ -\ \ 350g\ "hydratu" `

`x=(350g*95g)/(203g)=164g `

W 350g hydratu znajduje się 164g bezwodnika, a więc pozostałą masę, czyli 186g stanowi woda. Tak więc gdy w 100g wody rozpuścimy 350g hydratu, to tak na prawdę dodamy tam 164g bezwodnika i 186g wody. Łącznie roztwór będzie więc zawierał 164g MgCl2 i 286g wody. Obliczmy rozpuszczalność MgCl2 wyrażoną w g/100g wody

`164g\ MgCl_2\ \ -\ \ 286g\ H_2O `

`\ \ x\ \ MgCl_2\ \ -\ \ 100g\ H_2O `

`x=(100g*164g)/(286g)=57g `

Odpowiedź: Rozpuszczalność bezwodnego MgCl2 wynosi 57g/100g wody