Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Próbka sody kaustycznej (techniczny wodorotlenek sodu) 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z reści zadania wiemy, że w sodzie kaustycznej jest 15% zanieczyszczeń i 85% wodorotlenku sodu. Wiemy również, że wszystkie zanieczyszcenia rozpuszczają się w wodzie. Stężenie procentowe wynosi roztworu wynosi 25%, a masa roztworu 2kg=2000g. Obliczmy więc za pomoca proporcji ile czystego wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania tego roztworu:

`2000g----100%`

`m_(NaOH)----25%`

`m_(NaOH)=(2000g*25%)/(100%)=500g`

Dysponujemy sodą kaustyczną, o zawartości 85% wodorotlenku sodu. Obliczmy ile należy odważyć sody, aby znajdowało się w niej 500g NaOH:

`500g----85%`

`\ \ \ m----100%`

`m=(500g*100%)/(85%)~~588g`

Teraz obliczmy masę wody potrzebnej do przygotowania roztworu:

`2000g-588g=1412g`

Odpowiedź:

Do przygotowania roztworu potrzeba 588g sody kaustycznej i 1412g wody.