Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Reakcja syntezy amoniaku przebiega zgodnie 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji:

`N_2+3H_2->2NH_3`

Z treści zadania wiemy, że powstało `2,408*10^24` cząsteczek amoniaku, obliczmy ile to moli:

`6,02*10^23----1mol`

`2,408*10^24----x`

`x=(2,408*10^24*1mol)/(6,02*10^23)=0,4*10mol=4mol`

Z równania reakcji wynika, że łącznie z 4 moli substratów (1mol azotu i 3 mole wodoru) powstają 2 mole amoniaku. Wiemy również, że 1 mol substancji gazowej w warunkach normalnych zajmuje `22,4dm^3` , więc możemy ułożyć proporcję:

`4*22,4dm^3\ N_2\ i\ H_2----2mol\ NH_3`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ y----4mol\ NH_3`

`y=(4*22,4dm^3*4mol)/(2mol)=179,2dm^3`

Dla wydajności 60%:

`179,2dm^3----100%`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ z----60%`

`z=(179,2dm^3*60%)/(100%)~~107,52dm^3`

 

 

Odpowiedź:W reakcji przereagowało łącznie `107,52dm^3` azotu i wodoru.