Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W wyniku spalenia 2,24dm3 par pewnego związku 4.89 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy schemat reakcji:

`C_xH_y+O_2->CO+H_2O`  

Obliczmy stosunki objetościowe reagentów:

`V_(C_xH_y):V_(O_2):V_(CO):V_(H_2O)=2,24dm^3:4,48dm^3:4,48dm^3:6,72dm^3=1:2:2:3`  

Wszystkie reagenty są gazami, więc objętości sa proporcjonalne do liczby moli i współczyników stechiometrycznych.

`C_xH_y+2O_2->2CO+3H_2O`

Z równania reakcji możemy odczytać, że x=2 a y=6.

Po sprawdzeniu równania reakcji pod kątem ilości poszczególnych atomów możemy zauważyć, że po prawej stronie równania mamy 5 atomów tlenu a po lewej tylko cztery. Oznacza to, że jeszcze jeden, dodatkowy atom tlenu musi znajdować się w spalonym przez nas związku. Oznacza to, że szukanym przez nas związkiem jest związek o wzorze C2H5OH

Wzór sumaryczny związku chemicznego: `C_2H_5OH`  

 

UWAGA! W odpowiedziach widnieje wzór C2H6 który jest błędny