To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Wskaż, które z próbek zawierają więcej atomów 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Przypomnienie: 1 mol zawiera `6,02*10^23` atomów

Aby porównać w której próbce znajsuje się więcej atomów należy podane wielkości przeliczyć na liczbę moli lub liczbę atomów

a) Więcej atomów znajduje się w próbce 0,25 mola atomów siarki

b) Wiemy, że `6,02*10^23` to 1 mol, więc do porównania mamy próbki: 0,5mola sodu i 1 mol atomów neonu. Więcej atomów znajduje się w próbce 1 molu atomów neonu.

c) Napiszmy masy molowe miedzu i magnezu: `M_(Cu)=64g/(mol),\ M_(Mg)=24g/(mol)`  . Do porównania mamy 6,4g miedzy i 2,4g magnezu. Obie te próbki stanowią po 0,1mol, więc zawieraja tyle samo atomów.

d) `3,01*10^23` atomów wapnia to 0,5 mola atomów wapnia. Masa molowa węgla wynosi `M_C=12g/(mol)` , więc próbka o masie 3g stanowi `1/4` mola, czyli 0,25 mol. Więcej atomów znajduje się w próbce 0,5 mola atomów wapnia.

e) Masa molowa żelaza wynosi `M_(Fe)=56g/(mol)` , więc próbka o masie 0,54g stanowi mniej niż 0,1 mola. Więcej atomów znajduje się w próbce 0,1 mola atomów cynku.

DYSKUSJA
user profile image
Alicja

27 stycznia 2018
dzieki
user profile image
Dorota

29 października 2017
dzieki :)
user profile image
Małgorzata

12 października 2017
dzieki :):)
user profile image
Zuzanna

23 września 2017
Dzieki za pomoc :):)
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie