To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Wskaż, które z próbek zawierają więcej atomów 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Przypomnienie: 1 mol zawiera `6,02*10^23` atomów

Aby porównać w której próbce znajsuje się więcej atomów należy podane wielkości przeliczyć na liczbę moli lub liczbę atomów

a) Więcej atomów znajduje się w próbce 0,25 mola atomów siarki

b) Wiemy, że `6,02*10^23` to 1 mol, więc do porównania mamy próbki: 0,5mola sodu i 1 mol atomów neonu. Więcej atomów znajduje się w próbce 1 molu atomów neonu.

c) Napiszmy masy molowe miedzu i magnezu: `M_(Cu)=64g/(mol),\ M_(Mg)=24g/(mol)`  . Do porównania mamy 6,4g miedzy i 2,4g magnezu. Obie te próbki stanowią po 0,1mol, więc zawieraja tyle samo atomów.

d) `3,01*10^23` atomów wapnia to 0,5 mola atomów wapnia. Masa molowa węgla wynosi `M_C=12g/(mol)` , więc próbka o masie 3g stanowi `1/4` mola, czyli 0,25 mol. Więcej atomów znajduje się w próbce 0,5 mola atomów wapnia.

e) Masa molowa żelaza wynosi `M_(Fe)=56g/(mol)` , więc próbka o masie 0,54g stanowi mniej niż 0,1 mola. Więcej atomów znajduje się w próbce 0,1 mola atomów cynku.

DYSKUSJA
user avatar
Alicja

27 stycznia 2018
dzieki
user avatar
Dorota

29 października 2017
dzieki :)
user avatar
Małgorzata

12 października 2017
dzieki :):)
user avatar
Zuzanna

23 września 2017
Dzieki za pomoc :):)
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady: `3/8, \ \ \ 23/36, \ \ \ 1/4, \ \ \ 0/5` 

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jemu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

  Przykłady:  `15/7, \ \ \ 3/1, \ \ \ 129/5, \ \ \ 17/17` 

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom