Wskaż, które z próbek zawierają więcej atomów 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Przypomnienie: 1 mol zawiera `6,02*10^23` atomów

Aby porównać w której próbce znajsuje się więcej atomów należy podane wielkości przeliczyć na liczbę moli lub liczbę atomów

a) Więcej atomów znajduje się w próbce 0,25 mola atomów siarki

b) Wiemy, że `6,02*10^23` to 1 mol, więc do porównania mamy próbki: 0,5mola sodu i 1 mol atomów neonu. Więcej atomów znajduje się w próbce 1 molu atomów neonu.

c) Napiszmy masy molowe miedzu i magnezu: `M_(Cu)=64g/(mol),\ M_(Mg)=24g/(mol)`  . Do porównania mamy 6,4g miedzy i 2,4g magnezu. Obie te próbki stanowią po 0,1mol, więc zawieraja tyle samo atomów.

d) `3,01*10^23` atomów wapnia to 0,5 mola atomów wapnia. Masa molowa węgla wynosi `M_C=12g/(mol)` , więc próbka o masie 3g stanowi `1/4` mola, czyli 0,25 mol. Więcej atomów znajduje się w próbce 0,5 mola atomów wapnia.

e) Masa molowa żelaza wynosi `M_(Fe)=56g/(mol)` , więc próbka o masie 0,54g stanowi mniej niż 0,1 mola. Więcej atomów znajduje się w próbce 0,1 mola atomów cynku.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-23
Dzieki za pomoc :):)
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie