Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wskaż, które z próbek zawierają więcej atomów 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przypomnienie: 1 mol zawiera `6,02*10^23` atomów

Aby porównać w której próbce znajsuje się więcej atomów należy podane wielkości przeliczyć na liczbę moli lub liczbę atomów

a) Więcej atomów znajduje się w próbce 0,25 mola atomów siarki

b) Wiemy, że `6,02*10^23` to 1 mol, więc do porównania mamy próbki: 0,5mola sodu i 1 mol atomów neonu. Więcej atomów znajduje się w próbce 1 molu atomów neonu.

c) Napiszmy masy molowe miedzu i magnezu: `M_(Cu)=64g/(mol),\ M_(Mg)=24g/(mol)`  . Do porównania mamy 6,4g miedzy i 2,4g magnezu. Obie te próbki stanowią po 0,1mol, więc zawieraja tyle samo atomów.

d) `3,01*10^23` atomów wapnia to 0,5 mola atomów wapnia. Masa molowa węgla wynosi `M_C=12g/(mol)` , więc próbka o masie 3g stanowi `1/4` mola, czyli 0,25 mol. Więcej atomów znajduje się w próbce 0,5 mola atomów wapnia.

e) Masa molowa żelaza wynosi `M_(Fe)=56g/(mol)` , więc próbka o masie 0,54g stanowi mniej niż 0,1 mola. Więcej atomów znajduje się w próbce 0,1 mola atomów cynku.