Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych

285
 Zadanie
286
 Zadanie
287
 Zadanie

288
 Zadanie

a)

redukcja: `2O^(-I)+2e^(-)->2O^(-II)`

utlenianie: `B^0->B^(III)+3e^(-)`

reduktor: `B`

utleniacz: `Na_2O_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

Wstawiamy współczynniki do równania:

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione. Uwaga: trzeba odpowiednio dobrać współczynniki dla związków zawierających tlen. Z bilansu wynika, że powinno być 6 atomów tlenu, ale po lewej stronie wstawimy 3 przy `Na_2O_2` , ponieważ ta cząsteczka zawiera 2 atomy tlenu.

b)

redukcja: `Cl^(IV)+e^(-)->Cl^(III)`

utlenianie: `2O^(-I)->O_2+2e^(-)`

reduktor: `H_2O_2`

utleniacz:`ClO_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

Wstawiamy współczynniki do równania:

Nadal nie zgadza się ilość atomów sodu, więc po lewej stronie wstawiamy 2 przed NaOH

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ ponieważ po lewej stronie są 4 atomy tego pierwiastka, a po prawej tylko 2, więc wstawiamy 2 przed cząsteczką wody

Teraz tównanie jest uzgodnione.

c)

redukcja: `2O^(II)+e^(-)->O_2`

utlenianie: `2O^(-II)->O_2+4e^(-)`

reduktor: `H_2O`

utleniacz: `OF_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

Wstawiamy współczynniki do równania:

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, więc wstawiamy 4 przed HF:

Z definicji współczynniki steciometryczne to najmniejsze liczby całkowite, więc możemy podzielić wszystkie współczynniki przez 2:

Teraz równanie jest uzgodnione

d)

redukcja: `Mn^(VII)+3e^(-)->Mn^(IV)`

utlenianie: `2O^(-I)->O_2^0+2e^(-)`

reduktor: `H_2O_2`

utleniacz: `KMnO_4`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

Wstawiamy współczynniki do równania:

Nadal nie zgadza się liczba atomów potasu, więc wstawiamy 2 przed KOH.

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ po lewej stronie jest 6 atomów tego pierwiastka, a poprawej tylko 4, więc wstawiamy 2 przed cząsteczką wody:

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

e)

redukcja: `F_2^0+2e^(-)->2F^(II)`

utlenianie: `O^(-II)->O^(II)+4e^(-)`

reduktor: `NaOH`

utleniacz: `F_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

Wstawiamy współczynniki do równania:

Nadal nie zgadza się ilość atomów sodu, więc wstawiamy 2 przed NaOH

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

 

f)

redukcja: `2H^(I)+2e^(-)->H_2^0`

utlenianie: `2H^(-I)->H_2+2e^(-)`

reduktor: `NaH`

utleniacz: `H_2O`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

Wstawiamy współczynniki do równania:

Nadal nie zgadza się liczba atomów sodu, więc wstawmy 2 przed NaOH

Teraz nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ po prawej stronie mamy 6 atomów tego pierwiastka, a po lewej tylko 4, więc wstawmy 2 przed cząsteczką wody:

Z definicji współczynniki stechiometryczne to najmniejsze liczby całkowite, więc możemy wszystkie wpółczynnik podzielić przez 2:

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

DYSKUSJA
user avatar
Gość

13 maja 2018
dzienki
user avatar
Adriana

28 kwietnia 2018
Dzięki!
user avatar
Judyta

21 lutego 2018
dzięki!!!!
user avatar
Kaja

28 stycznia 2018
dzięki!!!
user avatar
Mateusz

16 listopada 2017
dzięki :)
user avatar
Żaneta

8 października 2017
Dzięki!!!!
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326717963
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom