To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych

285
 Zadanie
286
 Zadanie
287
 Zadanie

288
 Zadanie

a)

`B^0+Na_2^(I)O_2^(-I)->Na^(I)B^(III)O_2^(-II)+Na_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `2O^(-I)+2e^(-)->2O^(-II)`

utlenianie: `B^0->B^(III)+3e^(-)`

reduktor: `B`

utleniacz: `Na_2O_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`2O^(-I)+2e^(-)->2O^(-II)\ |*3`

`B^0->B^(III)+3e^(-)\ *2`

`6O^(-I)+6e^(-)->6O^(-II)`

`2B^0->2B^(III)+6e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2B+3Na_2O_2->2NaBO_2+2Na_2O`

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione. Uwaga: trzeba odpowiednio dobrać współczynniki dla związków zawierających tlen. Z bilansu wynika, że powinno być 6 atomów tlenu, ale po lewej stronie wstawimy 3 przy `Na_2O_2` , ponieważ ta cząsteczka zawiera 2 atomy tlenu.

b)

`Na^(I)O^(-II)H^(I)+Cl^(IV)O_2^(-II)+H_2^(I)O_2^(-I)->Na^(I)Cl^(III)O_2^(-II)+O_2^0+H_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `Cl^(IV)+e^(-)->Cl^(III)`

utlenianie: `2O^(-I)->O_2+2e^(-)`

reduktor: `H_2O_2`

utleniacz:`ClO_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`Cl^(IV)+e^(-)->Cl^(III)\ |*2`

`2O^(-I)->O_2+2e^(-)`

`2Cl^(IV)+e^(-)->2Cl^(III)`

`2O^(-I)->O_2+2e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`NaOH+2ClO_2+H_2O_2->2NaClO_2+O_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się ilość atomów sodu, więc po lewej stronie wstawiamy 2 przed NaOH

`2NaOH+2ClO_2+H_2O_2->2NaClO_2+O_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ ponieważ po lewej stronie są 4 atomy tego pierwiastka, a po prawej tylko 2, więc wstawiamy 2 przed cząsteczką wody

`2NaOH+2ClO_2+H_2O_2->2NaClO_2+O_2+2H_2O`

Teraz tównanie jest uzgodnione.

c)

`O^(II)F_2^(-I)+H_2^(I)O^(-II)->H^(I)F^(-I)+O_2^0`

redukcja: `2O^(II)+e^(-)->O_2`

utlenianie: `2O^(-II)->O_2+4e^(-)`

reduktor: `H_2O`

utleniacz: `OF_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`2O^(II)+e^(-)->O_2`

`2O^(-II)->O_2+4e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2OF_2+2H_2O->HF+2O_2`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, więc wstawiamy 4 przed HF:

`2OF_2+2H_2O->4HF+2O_2`

Z definicji współczynniki steciometryczne to najmniejsze liczby całkowite, więc możemy podzielić wszystkie współczynniki przez 2:

`OF_2+H_2O->2HF+O_2`

Teraz równanie jest uzgodnione

d)

`K^(I)Mn^(VII)O_4^(-II)+H_2^(I)O_2^(-I)->K^(I)O^(-II)H^(I)+Mn^(IV)O_2^(-II)+O_2^0+H_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `Mn^(VII)+3e^(-)->Mn^(IV)`

utlenianie: `2O^(-I)->O_2^0+2e^(-)`

reduktor: `H_2O_2`

utleniacz: `KMnO_4`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`Mn^(VII)+3e^(-)->Mn^(IV)\ |*2`

`2O^(-I)->O_2^0+2e^(-)\ |*3`

`2Mn^(VII)+6e^(-)->2Mn^(IV)`

`6O^(-I)->3O_2^0+6e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2KMnO_4+3H_2O_2->KOH+2MnO_2+3O_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów potasu, więc wstawiamy 2 przed KOH.

`2KMnO_4+3H_2O_2->2KOH+2MnO_2+3O_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ po lewej stronie jest 6 atomów tego pierwiastka, a poprawej tylko 4, więc wstawiamy 2 przed cząsteczką wody:

`2KMnO_4+3H_2O_2->2KOH+2MnO_2+3O_2+2H_2O`

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

e)

`F_2^0+Na^(I)O^(-II)H^(I)->Na^(I)F^(-I)+O^(II)F_2^(-I)+H_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `F_2^0+2e^(-)->2F^(II)`

utlenianie: `O^(-II)->O^(II)+4e^(-)`

reduktor: `NaOH`

utleniacz: `F_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`F_2^0+2e^(-)->2F^(II)\ |*2`

`O^(-II)->O^(II)+4e^(-)`

`2F_2^0+4e^(-)->4F^(II)`

`O^(-II)->O^(II)+4e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2F_2+NaOH->2NaF+OF_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się ilość atomów sodu, więc wstawiamy 2 przed NaOH

`2F_2+2NaOH->2NaF+OF_2+H_2O`

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

 

f)

`Na^(I)H^(-I)+H_2^(I)O^(-II)->Na^(I)O^(-II)H^(I)+H_2^0`

redukcja: `2H^(I)+2e^(-)->H_2^0`

utlenianie: `2H^(-I)->H_2+2e^(-)`

reduktor: `NaH`

utleniacz: `H_2O`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`2H^(I)+2e^(-)->H_2^0`

`2H^(-I)->H_2+2e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2NaH+H_2O->NaOH+2H_2`

Nadal nie zgadza się liczba atomów sodu, więc wstawmy 2 przed NaOH

`2NaH+H_2O->2NaOH+2H_2`

Teraz nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ po prawej stronie mamy 6 atomów tego pierwiastka, a po lewej tylko 4, więc wstawmy 2 przed cząsteczką wody:

`2NaH+2H_2O->2NaOH+2H_2`

Z definicji współczynniki stechiometryczne to najmniejsze liczby całkowite, więc możemy wszystkie wpółczynnik podzielić przez 2:

`NaH+H_2O->NaOH+H_2`

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

13 maja 2018
dzienki
user profile image
Adriana

28 kwietnia 2018
Dzięki!
user profile image
Judyta

21 lutego 2018
dzięki!!!!
user profile image
Kaja

28 stycznia 2018
dzięki!!!
user profile image
Mateusz

16 listopada 2017
dzięki :)
user profile image
Żaneta

8 października 2017
Dzięki!!!!
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie