Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych

285
 Zadanie
286
 Zadanie
287
 Zadanie

288
 Zadanie

a)

`B^0+Na_2^(I)O_2^(-I)->Na^(I)B^(III)O_2^(-II)+Na_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `2O^(-I)+2e^(-)->2O^(-II)`

utlenianie: `B^0->B^(III)+3e^(-)`

reduktor: `B`

utleniacz: `Na_2O_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`2O^(-I)+2e^(-)->2O^(-II)\ |*3`

`B^0->B^(III)+3e^(-)\ *2`

`6O^(-I)+6e^(-)->6O^(-II)`

`2B^0->2B^(III)+6e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2B+3Na_2O_2->2NaBO_2+2Na_2O`

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione. Uwaga: trzeba odpowiednio dobrać współczynniki dla związków zawierających tlen. Z bilansu wynika, że powinno być 6 atomów tlenu, ale po lewej stronie wstawimy 3 przy `Na_2O_2` , ponieważ ta cząsteczka zawiera 2 atomy tlenu.

b)

`Na^(I)O^(-II)H^(I)+Cl^(IV)O_2^(-II)+H_2^(I)O_2^(-I)->Na^(I)Cl^(III)O_2^(-II)+O_2^0+H_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `Cl^(IV)+e^(-)->Cl^(III)`

utlenianie: `2O^(-I)->O_2+2e^(-)`

reduktor: `H_2O_2`

utleniacz:`ClO_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`Cl^(IV)+e^(-)->Cl^(III)\ |*2`

`2O^(-I)->O_2+2e^(-)`

`2Cl^(IV)+e^(-)->2Cl^(III)`

`2O^(-I)->O_2+2e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`NaOH+2ClO_2+H_2O_2->2NaClO_2+O_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się ilość atomów sodu, więc po lewej stronie wstawiamy 2 przed NaOH

`2NaOH+2ClO_2+H_2O_2->2NaClO_2+O_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ ponieważ po lewej stronie są 4 atomy tego pierwiastka, a po prawej tylko 2, więc wstawiamy 2 przed cząsteczką wody

`2NaOH+2ClO_2+H_2O_2->2NaClO_2+O_2+2H_2O`

Teraz tównanie jest uzgodnione.

c)

`O^(II)F_2^(-I)+H_2^(I)O^(-II)->H^(I)F^(-I)+O_2^0`

redukcja: `2O^(II)+e^(-)->O_2`

utlenianie: `2O^(-II)->O_2+4e^(-)`

reduktor: `H_2O`

utleniacz: `OF_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`2O^(II)+e^(-)->O_2`

`2O^(-II)->O_2+4e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2OF_2+2H_2O->HF+2O_2`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, więc wstawiamy 4 przed HF:

`2OF_2+2H_2O->4HF+2O_2`

Z definicji współczynniki steciometryczne to najmniejsze liczby całkowite, więc możemy podzielić wszystkie współczynniki przez 2:

`OF_2+H_2O->2HF+O_2`

Teraz równanie jest uzgodnione

d)

`K^(I)Mn^(VII)O_4^(-II)+H_2^(I)O_2^(-I)->K^(I)O^(-II)H^(I)+Mn^(IV)O_2^(-II)+O_2^0+H_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `Mn^(VII)+3e^(-)->Mn^(IV)`

utlenianie: `2O^(-I)->O_2^0+2e^(-)`

reduktor: `H_2O_2`

utleniacz: `KMnO_4`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`Mn^(VII)+3e^(-)->Mn^(IV)\ |*2`

`2O^(-I)->O_2^0+2e^(-)\ |*3`

`2Mn^(VII)+6e^(-)->2Mn^(IV)`

`6O^(-I)->3O_2^0+6e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2KMnO_4+3H_2O_2->KOH+2MnO_2+3O_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów potasu, więc wstawiamy 2 przed KOH.

`2KMnO_4+3H_2O_2->2KOH+2MnO_2+3O_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ po lewej stronie jest 6 atomów tego pierwiastka, a poprawej tylko 4, więc wstawiamy 2 przed cząsteczką wody:

`2KMnO_4+3H_2O_2->2KOH+2MnO_2+3O_2+2H_2O`

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

e)

`F_2^0+Na^(I)O^(-II)H^(I)->Na^(I)F^(-I)+O^(II)F_2^(-I)+H_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `F_2^0+2e^(-)->2F^(II)`

utlenianie: `O^(-II)->O^(II)+4e^(-)`

reduktor: `NaOH`

utleniacz: `F_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`F_2^0+2e^(-)->2F^(II)\ |*2`

`O^(-II)->O^(II)+4e^(-)`

`2F_2^0+4e^(-)->4F^(II)`

`O^(-II)->O^(II)+4e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2F_2+NaOH->2NaF+OF_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się ilość atomów sodu, więc wstawiamy 2 przed NaOH

`2F_2+2NaOH->2NaF+OF_2+H_2O`

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

 

f)

`Na^(I)H^(-I)+H_2^(I)O^(-II)->Na^(I)O^(-II)H^(I)+H_2^0`

redukcja: `2H^(I)+2e^(-)->H_2^0`

utlenianie: `2H^(-I)->H_2+2e^(-)`

reduktor: `NaH`

utleniacz: `H_2O`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`2H^(I)+2e^(-)->H_2^0`

`2H^(-I)->H_2+2e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2NaH+H_2O->NaOH+2H_2`

Nadal nie zgadza się liczba atomów sodu, więc wstawmy 2 przed NaOH

`2NaH+H_2O->2NaOH+2H_2`

Teraz nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ po prawej stronie mamy 6 atomów tego pierwiastka, a po lewej tylko 4, więc wstawmy 2 przed cząsteczką wody:

`2NaH+2H_2O->2NaOH+2H_2`

Z definicji współczynniki stechiometryczne to najmniejsze liczby całkowite, więc możemy wszystkie wpółczynnik podzielić przez 2:

`NaH+H_2O->NaOH+H_2`

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

5 dni temu
dzięki :)
user profile image
Gość

08-10-2017
Dzięki!!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie