Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Uzupełnij schematy, wpisując w miejsca znaków 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Uzupełnij schematy, wpisując w miejsca znaków

285
 Zadanie

286
 Zadanie
287
 Zadanie
288
 Zadanie

a) `KCl^(VII)O_4+Al^0+H_2SO_4->Al_2^(III)(SO_4)_3+KCl^(-I)+H_2O`  

b)

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`Cl^(VII)+8e^(-)->Cl^(-I)\ *3`

`Al^0->Al^(III)+3e^(-)\ *8`

`3Cl^(VII)+24e^(-)->3Cl^(-I)`

`8Al^0->8Al^(III)+24e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania reakcji chemicznej:

`3KClO_4+8Al+H_2SO_4->4Al_2(SO_4)_3+3KCl+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów siarki po obu stronach, więc wpisujemy 12 przed kwasem siarkowym(VI):

`3KClO_4+8Al+12H_2SO_4->4Al_2(SO_4)_3+3KCl+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba wodorów po obu stronach równania, ponieważ po lewej stronie są 24 atomy wodoru, a po prawej tylko 2, więc wstawiamy 12 przed cząsteczką wody:

`3KClO_4+8Al+12H_2SO_4->4Al_2(SO_4)_3+3KCl+12H_2O`

Teraz równanie reakcji chemicznej jest uzgodnione.