Kwas szczawiowy ma właściwości redukujące 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji:

`(COOH)_2+KMnO_4+H_2SO_4->CO_2+MnSO_4+K_2SO_4+H_2O`

Uzgadniamy współczynniki metodą bilansu elektronowego:

`(#(C)^(III)OOH)_2+K#(Mn)^(VII)O_4+H_2SO_4->#(C)^(IV)O_2+#(Mn)^(II)SO_4+K_2SO_4+H_2O`

`2#(C)^(III)->2#(C)^(IV)+2e^(-)\ \ |*5`

`#(Mn)^(VII)+5e^(-)->#(Mn)^(II)\ \ |*2`

`10#(C)^(III)->10#(C)^(IV)+10e^(-)`

`#(5Mn)^(VII)+10e^(-)->#(5Mn)^(II)`

Uzgadniamy współczynniki:

`5(#(C)^(III)OOH)_2+2K#(Mn)^(VII)O_4+3H_2SO_4->10#(C)^(IV)O_2+2#(Mn)^(II)SO_4+K_2SO_4+8H_2O`

 

Obliczamy liczbe moli `KMnO_4` jaka wzieła udział w reakcji, jeśli powstało `100cm^3` tlenku węgla(IV)

`5(COOH)_2+#(2KMnO_4)_x^(2mol)+3H_2SO_4->#(10CO_2)_(0,1dm^3)^(10*22,4dm^3)+2MnSO_4+K_2SO_4+8H_2O`

`2mol----10*22,4dm^3`

`x----0,1dm^3`

`x=(2mol*0,1dm^3)/(10*22,4dm^3)~~0,00089mol`

Obliczamy objętość roztworu `KMnO_4` o stężeniu `0,1(mol)/(dm^3)`

`0,1mol----1000cm^3`

`0,00089mol----y`

`y=(0,00089mol*1000cm^3)/(0,1mol)=8,9cm^3`

 

Odp. Do przeprowadzenia reakcji potrzeba `8,9cm^3` roztworu `KMnO_4`

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie