Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Kwas oleinowy poddano reakcji uwodornienia 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a) Równanie reakcji:

`C_17H_33COOH+H_2->C_17H_35COOH`

Z treści zadana wiemy, że masa produktu była większa o 20g od masy substratu.

`M_(C_17H_33COOH)=282g/(mol)`

`M_(C_17H_35COOH)=284g/(mol)`

`#(C_17H_33COOH)_x^(282g)+H_2->#(C_17H_35COOH)_(x+20g)^(284g)`

`282g----284g`

`x----x+20g`

`282g*(x+20)=284g*x`

`2824*x+5640g=284g*x`

`284g*x-282g*x=5640g`

`2x=5640\ \ |:2`

`x=2820g`

Odp. W reakcji wzieło udział 2820g kwasu oleinowego

 

b) Obliczamy objętość wodoru, odmierzona w warunkacj normalnych jaka była potrzebna do reakcji:

`(C_17H_33COOH)_(2820g)^(282g)+#(H_2)_y^(22,4dm^3)->C_17H_35COOH`

`282g----22,4dm^3`

`2820g----y`

`y=(2820g*22,4dm^3)/(282g)=224dm^3`

Odp. Do reakcji potrzeba `224dm^3` wodoru odmierzonego w warunkach normalnych.

 

c) Obliczamy ile moli wodoru brało udział w reakcji:

`n=(224dm^3)/(22,4(dm^3)/(mol))=10mol`

Korzystamy z równanai Clayperona:

`pV=nRT\ \ =>\ \ V=(nRT)/(p)`

`n=10mol`

`R=83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)`

`T=127+273K=400K`

`p=10000hPa`

`V=(10mol*83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)*400K)/(10000hPa)=33,24dm^3`

Odp. W podanych warunkach wodór zajmuje `33,24dm^3`