Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Roztwór zawierający 1,15g nasyconego kwasu 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji:

`RCOOH+KOH->RCOOK+H_2O`

`M_(KOH)=56g/(mol)`

Obliczamy masę molową kwasu:

`#(RCOOH)_(1,15g)^x+#(KOH)_(1,4g)^(56g)->RCOOK+H_2O`

`x----56g`

`1,15g----1,4g`

`x=(1,15*56g)/(1,4g)=46g`

Obliczmy masę molową grupy karboksylowej:

`M_(COOH)=45g/(mol)`

Zatem `M_R=1g/(mol)`

Wzór kwasu to HCOOH

 

Odp. Wzór sumaryczny kwasu to HCOOH