Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do do 50cm3 roztworu wodorotlenku sodu wprowadzono 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że zmieszano `50cm^3` roztworu wodorotlenku sodu o nieznanym stężeniu z `80cm^3` kwasu chlorowodorowego o stężeniu `0,1(mol)/(dm^3)` , a nadmiar kwasu zneutralizowano rozrworem wodorotlenku potasu o stężeniu `0,4(mol)/(dm^3)` i objętości `10cm^3` .

Obliczmy najpierw ile moli kwasu znajdowało się w `80cm^3=0,08dm^` 3 o stężeniu `0,1(mol)/(dm^3)`

`1dm^3----0,1mol`

`0,08dm^3----n_(HCl)`

`n_(HCl)=(0,08dm^3*0,1mol)/(1dm^3)=0,008mol`

Równanie reakcji dysocjacji kwasu:

`HClstackrel(H_2O)(harr)H^(+)+Cl^-`

W takim razie w roztworze znajduje się 0,008mol kationów wodoru.

 

Obliczmy teraz ile moli jonów wodoru zostało zneutralizowanych przez roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu `0,4(mol)/(dm^3)` i objętości `10cm^3=0,01dm^3`

`1dm^3----0,4mol`

`0,01dm^3----n_(KOH)`

`n_(KOH)=(0,01dm^3*0,4mol)/(1dm^3)=0,004mol`

Równanie reakcji dysocjacji:

`KOHstackrel(H_2O)(harr)K^(+)+OH^-`

więc `n_(OH^-)=0,004mol`

`0,008mol-0,004mol=0,004mol`

 

Z powyższych obliczeń wynika, że roztwór wodorotlenku sodu musiał zawierać 0,004mol jonów wodorotlenkowych.

Równanie reakcji dysocjacji:

`NaOHstackrel(H_2O)(harr)Na^(+)+OH^-`

więc w roztworze znajdowało się 0,004mol wodorotlenku sodu.

Skoro do reakcju użyto `50cm^3` rowtworu wodorotlenku sodu, to obliczmy jego stężenie, czyli ile moli znajdowało się w `1dm^3` roztworu:

`0,05dm^3----0,004mol`

`1dm^3----n_(NaOH)`

`n_(NaOH)=(1dm^3*0,004mol)/(0,05dm^3)=0,08(mol)/(dm^3)`

 

Odp. Stężenie roztworu wodorotlenku sodu zastosowanego do doświadczenia wynosiło `0,08(mol)/(dm^3)`