Do do 50cm3 roztworu wodorotlenku sodu wprowadzono 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że zmieszano `50cm^3` roztworu wodorotlenku sodu o nieznanym stężeniu z `80cm^3` kwasu chlorowodorowego o stężeniu `0,1(mol)/(dm^3)` , a nadmiar kwasu zneutralizowano rozrworem wodorotlenku potasu o stężeniu `0,4(mol)/(dm^3)` i objętości `10cm^3` .

Obliczmy najpierw ile moli kwasu znajdowało się w `80cm^3=0,08dm^` 3 o stężeniu `0,1(mol)/(dm^3)`

`1dm^3----0,1mol`

`0,08dm^3----n_(HCl)`

`n_(HCl)=(0,08dm^3*0,1mol)/(1dm^3)=0,008mol`

Równanie reakcji dysocjacji kwasu:

`HClstackrel(H_2O)(harr)H^(+)+Cl^-`

W takim razie w roztworze znajduje się 0,008mol kationów wodoru.

 

Obliczmy teraz ile moli jonów wodoru zostało zneutralizowanych przez roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu `0,4(mol)/(dm^3)` i objętości `10cm^3=0,01dm^3`

`1dm^3----0,4mol`

`0,01dm^3----n_(KOH)`

`n_(KOH)=(0,01dm^3*0,4mol)/(1dm^3)=0,004mol`

Równanie reakcji dysocjacji:

`KOHstackrel(H_2O)(harr)K^(+)+OH^-`

więc `n_(OH^-)=0,004mol`

`0,008mol-0,004mol=0,004mol`

 

Z powyższych obliczeń wynika, że roztwór wodorotlenku sodu musiał zawierać 0,004mol jonów wodorotlenkowych.

Równanie reakcji dysocjacji:

`NaOHstackrel(H_2O)(harr)Na^(+)+OH^-`

więc w roztworze znajdowało się 0,004mol wodorotlenku sodu.

Skoro do reakcju użyto `50cm^3` rowtworu wodorotlenku sodu, to obliczmy jego stężenie, czyli ile moli znajdowało się w `1dm^3` roztworu:

`0,05dm^3----0,004mol`

`1dm^3----n_(NaOH)`

`n_(NaOH)=(1dm^3*0,004mol)/(0,05dm^3)=0,08(mol)/(dm^3)`

 

Odp. Stężenie roztworu wodorotlenku sodu zastosowanego do doświadczenia wynosiło `0,08(mol)/(dm^3)`

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie