Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz standardową entalpię tworzenia metanu 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji: 

`C+2H_2->CH_4\ \ \ \ \ \ DeltaH_x`

Z treści zadania wiemy:

`C+O_2->CO_2\ \ \ \ \ DeltaH_(sp.1)^0=-393,5(kJ)/(mol)`

`H_2+0,5O_2->H_2O\ \ \ \ \ DeltaH_(sp.2)^0=-258,84(kJ)/(mol)`

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O\ \ \ \ \ DeltaH_(sp.3)^0=-890,4(kJ)/(mol)`

Jeśli deugie równanie pomnożymy przez 2, a trzecie odwrócimy strpnami, a następnie dodamy do siebie wszystkie trzy równania to dstaniemy równanie otrzymywania metanu:

`C+O_2->CO_2\ \ \ \ \ DeltaH_(sp.1)^0`

`2H_2+O_2->2H_2O\ \ \ \ \ 2*DeltaH_(sp.2)^0`

`CO_2+2H_2O->CH_4+2O_2\ \ \ \ -DeltaH_(sp.3)^0` - zamieniamy stronami

Dodajemy i skracamy:

`C+strike(O_2)+2H_2+strike(O_2)+strike(CO_2)+strike(2H_2O)->strike(CO_2)+strike(2H_2O)+CH_4+strike(2O_2)`

Otrzymujemy:

`C+2H_2->CH_4`

To samo robimy ze standardowymi entalpiami reakcji:

`DeltaH_x=DeltaH_(sp.1)^0+2*DeltaH_(sp.2)^0-DeltaH_(sp.3)^0=-393,5(kJ)/(mol)+2*(-258,84(kJ)/(mol))-(-890(kJ)/(mol))=-20,78(kJ)/(mol)`  

 

Odp. Entalpia reakcji otrzymywanie matany wynosi `-20,78(kJ)/(mol)`