Oblicz entalpię reakcji addycji chloru do etenu na podstawie 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Równanie reakcji: 

`C_2H_4+Cl_2->C_2H_4Cl_2\ \ \ \ \ DeltaH_x`

Z treści zadania wiemy, że:

`2C+2H_2->C_2H_4\ \ \ \ \ DeltaH_(tw.1)^0=52,32(kJ)/(mol)`

`2C+2H_2+Cl_2->C_2H_4Cl_2\ \ \ \ DeltaH_(tw.2)^0=-129,80(kJ)/(mol)`

Jeśli pierwsze równanie zamienimy stronami, a następnie oba równania dodamy do siebie to otrzymamy równanie addycji chloru:

`C_2H_4->2C+2H_2\ \ \ \ \ -DeltaH_(tw.1)^0` - zamieniamy stronami

`2C+2H_2+Cl_2->C_2H_4Cl_2\ \ \ \ \ \ DeltaH_(tw.2)^0`

Dodajemy stronami i skracamy:

`C_2H_4+strike(2C)+strike(2H_2)+Cl_2->strike(2C)+strike(2H_2)+C_2H_4Cl_2`

Otrzymujemy:

`C_2H_4+Cl_2->C_2H_4Cl_2`

To samo należy zrobić ze standardowymi entalpiami, czyli pierwszą zapisać ze znakiem przeciwnym, a następnie dodać do siebie:

`DeltaH_x=-(DeltaH_(tw.1)^0)+DeltaH_(tw.2)^0=-52,32(kJ)/(mol)+(-129,8(kJ)/(mol))=-182,12(kJ)/(mol)`

 

Odp. Entalpia reakcji addycji chloru do etenu wynosi `-182,12(kJ)/(mol)`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-19
Dzięki za pomoc
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie