Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz entalpię reakcji addycji chloru do etenu na podstawie 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji: 

`C_2H_4+Cl_2->C_2H_4Cl_2\ \ \ \ \ DeltaH_x`

Z treści zadania wiemy, że:

`2C+2H_2->C_2H_4\ \ \ \ \ DeltaH_(tw.1)^0=52,32(kJ)/(mol)`

`2C+2H_2+Cl_2->C_2H_4Cl_2\ \ \ \ DeltaH_(tw.2)^0=-129,80(kJ)/(mol)`

Jeśli pierwsze równanie zamienimy stronami, a następnie oba równania dodamy do siebie to otrzymamy równanie addycji chloru:

`C_2H_4->2C+2H_2\ \ \ \ \ -DeltaH_(tw.1)^0` - zamieniamy stronami

`2C+2H_2+Cl_2->C_2H_4Cl_2\ \ \ \ \ \ DeltaH_(tw.2)^0`

Dodajemy stronami i skracamy:

`C_2H_4+strike(2C)+strike(2H_2)+Cl_2->strike(2C)+strike(2H_2)+C_2H_4Cl_2`

Otrzymujemy:

`C_2H_4+Cl_2->C_2H_4Cl_2`

To samo należy zrobić ze standardowymi entalpiami, czyli pierwszą zapisać ze znakiem przeciwnym, a następnie dodać do siebie:

`DeltaH_x=-(DeltaH_(tw.1)^0)+DeltaH_(tw.2)^0=-52,32(kJ)/(mol)+(-129,8(kJ)/(mol))=-182,12(kJ)/(mol)`

 

Odp. Entalpia reakcji addycji chloru do etenu wynosi `-182,12(kJ)/(mol)`