Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Reakcja A+2B<->C przebiega w temperaturze T 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie kinatyczne: `v=k*c_A*c_B^2`

a) Dane:

`c_A=2(mol)/(dm^3)`

`c_B=3(mol)/(dm^3)`

`v=5,4(mol)/(dm^3*s)`

Wzór:

`v=k*c_A*c_B^2\ |:c_A*c_B^2\ \ =>\ \ \ k=v/(c_A*c_B^2)`

Obliczenia:

`k=(5,4(mol)/(dm^3*s))/(2(mol)/(dm^3)*(3(mol)/(dm^3))^2)=0,3(dm^6)/(mol^2*s)`   

 

b) Wiemy, że przereagowało 60% substratów, czyli zostało:

`c_(A2)=2(mol)/(dm^3)-2(mol)/(dm^3)*0,6=2(mol)/(dm^3)-1,2(mol)/(dm^3)=0,8(mol)/(dm^3)`

Skoro przereagowało 1,2 mola substratu A, to reakcji uległo również 2,4mola substratu B, ponieważ jak wynika z równania reakcji substraty reagują ze sobą w stosunku molowym 1:2, więc stężenie sybstancji B wnosi:

`c_(B2)=3(mol)/(dm^3)-2,4(mol)/(dm^3)=0,6(mol)/(dm^3)`

Obliczamy szybkość reakcji gdy przereagowało 60% substratów

`v_2=0,3(dm^6)/(mol^2*s)*0,8(mol)/(dm^3)*(0,6(mol)/(dm^3))^2=0,0864(mol)/(dm^3*s)`

Odp. Szybkość reakcji po przereagowaniu 60% substratów wynosi `0,0864(mol)/(dm^3*s)`