Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Reakcja syntezy tlenku węgla(IV) jest prowadzona 4.55 gwiazdek na podstawie 20 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Reakcja syntezy tlenku węgla(IV) jest prowadzona

526
 Zadanie
527
 Zadanie

528
 Zadanie

529
 Zadanie
530
 Zadanie
531
 Zadanie

Równanie kinetyczne:

`v=k*(C_(CO))^2*C_(O_2)`

 

Stężenia początkowe:

`C_(CO)=1(mol)/(dm^3)`

`C_(O_2)=4(mol)/(dm^3)`

Obliczmy szybkość reakcji:

`v_1=k*1^2*4=4k`

 

Chcemy, aby szybkość reakcji zwiększyła się 10-krotnie, czyli wynosiła 40k. Zaznaczmy jako x o ile zwiększymy stężenie tlenu:

`k*1^2*4x=40k\ \ |:k`

`4x=40\ \ |:4`

`x=10`

Z powyższych obliczeń wynika, że stężenie tlenu powinno wynosić `40(mol)/(dm^3)` . Z treści zadania wiemy, że reakcja prowadzona jest w naczyniu o objętości `4dm^3` .

Zatem w naczyniu powinno się znaleźć 160moli tlenu, bo `40(mol)/(dm^3)*4dm^3=160 mol`  

Na początku w naczyniu znajdowało się 16 moli tlenu, bo `4(mol)/(dm^3)*4dm^3=16 mol`

Należało dodać 144 mole tlenu, bo `160mol-16mol=144mol`

 

Odpowiedź:

Aby zwiększyć szybkość reakcji 10-krotnie należy do naczynia reakcyjnego dodać 144 mole tlenu.