Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Zmieszano po 100g roztworów azotanu(V) potasu 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`m_(r1)=m_(r2)=m_(r3)=100g`

`C_(p1)=10%`

`C_(p2)=15%`

`C_(p3)=20%`

`d=1,1g/(cm^3)=1100g/(dm^3)`

Szukane:

`m_(s1)` - masa azotanu(V) potasu w roztworze 1 o stężeniu 10%

`m_(s2)` -  masa azotanu(V) potasu w roztworze 2 o stężeniu 15%

`m_(s3)` -  masa azotanu(V) potasu w roztworze 3 o stężeniu 20%

`m_(s4)` - łączna masa azotanu(V) potasu

`m_(r4)` - łaczna masa roztworu

`C_(p4)` - stężenie procentowe roztworu po zmieszaniu roztworów 1,2 i 3

`C_(m4)` - stężenie molowe roztworu po zmieszaniu roztworów 1,2 i 3

`M_(KNO_3)` - masa molowa azotanu(V) potasu

Wzór:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%\ |*m_r\ \ =>\ \ \ C_p*m_r=m_s*100%\ |:100%\ \ =>\ \ \ m_s=(C_p*m_r)/(100%)`

`C_m=(C_p*d)/(100%*M)`

`m_(r4)=m_(r1)+m_(r2)+m_(r3)`

Obliczenia:

`m_(s1)=(10%*100g)/(100%)=10g`

`m_(s2)=(15%*100g)/(100%)=15g`

`m_(s3)=(20%*100g)/(100%)=20g`

`m_(m4)=10g+15g+20g=45g`

`m_(r4)=100g+100g+100g=300g`

`C_(p4)=(45g)/(300g)*100%=15%`

`M_(KNO_3)=101g/(mol)`

`C_(m4)=(15%*1100g/(dm^3))/(100%*101g)~~1,6(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe powstałego roztworu wynosi `1,6(mol)/(dm^3)`