Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Pewien roztwór o objętości 1,5dm3 zawiera 200g bromku 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`V_1=1,5dm^3`

`m_(CaBr_2)=200g`

`V_(H_2O)=1,5dm^3`

Szukane:

`C_m`

 

Obliczenia:

Wzór na stężenie molowe: `C_m=n/V`

Znając masę molową bromku wapnia obliczmy jaką liczbę moli stanowi 200g tej substancji

`M_(CaBr_2)=M_(Ca)+2*M_(Br)=40g/(mol)+2*80g/(mol)=200g/(mol)`

więc 200g bromku wapnia to 1 mol.

Całkowita objętość roztworu wynosi:

`V_2=1,5dm^3+1,5dm^3=3dm^3`

`C_m=(1mol)/(3dm^3)~~0,33(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe roztworu wynosi `0,33(mol)/(dm^3)`