Oblicz, ile gramów wody należy dodać do 400g 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dane:

`m_(r1)=400g`

`C_(p1)=20,6%`

`C_(m2)=1(mol)/(dm^3)`

`d=1,03g/(cm^3)=1030g/(dm^3)`

Szukane:

`m_(H_2O)` - masa dodanej wody

`C_(p2)` - stężenie procentowe roztworu 2

`M_(NaBr)` - masa molowa bromku sodu

Wzór:

`C_p=(C_m*M*100%)/d`

Obliczenia:

`M_(NaBr)=M_(Na)+M_(Br)=23g/(mol)+80g/(mol)=103g/(mol)`

`C_(p2)=(1(mol)/(dm^3)*103g/(mol)*100%)/(1030g/(dm^3))=10%`

Skorzystajmy teraz z metody krzyżowej. Mamy otrzymać roztwór o stężeniu 10% z roztworu o stężeniu 20,6% i wody (0%)

Z powyższych obliczeń wynika, że nalezy zmieszać roztwór 20,6-procentowy z wodą w stosunku masowym 10:10,6. Skoro mamy 400g roztworu 20,6-procentowego, to mase wody możemy obliczyć z proporcji:

`10g\ roztwo ru----400g\ roztwo ru`

`10,6g\ wody----m_(H_2O)`

`m_(H_2O)=(10,6g*400g)/(10g)=424g`

Odpowiedź:

Do 400g 20,6-procentowego roztworu należy dodać 424g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu `1(mol)/(dm^3)`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

09-11-2017
Dziękuję!
user profile image
Gość

18-10-2017
Dzięki!!!!
user profile image
Gość

28-09-2017
Dzięki!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie