Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Zmieszano 20cm3 30-procentowego roztworu wodorotlenku 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`V_1=20cm^3`

`C_(p1)=30%`

`d_1=1,29g/(cm^3)`

`V_2=30cm^3`

`C_(p2)=45%`

`d_2=1,45g/(cm^3)`

Szukane:

`C_(p3)` - stężenie roztworu otrzymanego po zmieszaniu roztworów 1 i 2

`m_(s3)` - masa NaOH w roztworze 3

`m_(r3)` - masa roztworu 3

`m_(s1)` - masa NaOH w roztworze 1

`m_(r1)` - masa roztworu 1

`m_(s2)` - masa NaOH w roztworze 2

`m_(r2)` - masa roztworu 2

Wzór:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%\ |*m_r\ \ =>\ \ \ C_p*m_r=m_s*100%\ |:100%\ \ =>\ \ \ m_s=(C_p*m_r)/(100%)`

`m_(s3)=m_(s1)+m_(s2)`

`m_(r3)=m_(r1)+m_(r2)`

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V`

Obliczenia:

`m_(r1)=1,29g/(cm^3)*20cm^3=25,8g`

`m_(r2)=1,45g/(cm^3)*30cm^3=43,5g`

`m_(r3)=25,8g+43,5g=69,3g`

`m_(s1)=(30%*25,8g)/(100%)=7,74g`

`m_(s2)=(45%*43,5g)/(100%)=19,575g`

`m_(s3)=7,74g+19,575g=27,315g`

`C_(p3)=(27,315g)/(69,3g)*100%~~39,4%`

Odpowiedź:

Stężenie nowego roztworu wynosi 39,4%