Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Zmieszano 150g 96-procentowego roztworu etanolu 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`m_(r1)=150g`

`C_(p1)=96%`

`d=0,95g/(cm^3)=950g/(dm^3)`

`m_(H_2O)=250g`

Szukane:

`C_(p2)` - stężenie procentowe roztworu po dodaniu wody

`m_s` - masa etanolu

`m_(r2)` - masa roztworu po dodaniu wody

`C_m` - stężenie molowe

`M_(C_2H_5OH)` - masa molowa etanolu

Wzór:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%\ |*m_r\ \ =>\ \ \ C_p*m_r=m_s*100%\ |:100%\ \ =>\ \ \ m_s=(C_p*m_r)/(100%)`

`C_m=(C_p*d)/(100%*M)`

`m_(r2)=m_(r1)+m_(H_2O)`

Obliczenia:

`m_s=(96%*150g)/(100%)=144g`

`m_(r2)=150g+250g=400g` 

`C_(p2)=(144g)/(400g)*100%=36%`

`M_(C_2H_5OH)=2*M_C+6*M_H+M_O=2*12g/(mol)+6*1g/(mol)+16g/(mol)=46g/(mol)`

`C_m=(36%*950g/(dm^3))/(100%*46g/(mol))=7,43(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie procentowe wynosi 36%, a stężenie molowe wynosi `7,43(mol)/(dm^3)`