Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że mamy do dyspozycji roztwory o stężeniu 30% oraz o stężeniu `4,243(mol)/(dm^3)` , a chcemy otrzymać roztwór o stężeniu 25%. Aby obliczyć stosunek masowy metodą krzyżową wszystkie trzeba znać stężenia procentowe roztworów.

Przeliczmy stężenie molowe roztworu na stęzenie procentowe:

`C_p=(C_m*M*100%)/d`

`C_m=4,243(mol)/(dm^3)`

`M_(KOH)=56g/(mol)`

`d=1,188g/(cm^3)=1188g/(dm^3)`

`C_p=(4,243(mol)/(dm^3)*56g/(mol)*100%)/(1188g/(dm^3))~~20%`

Teraz zastosujemy metodę krzyżową:

Z pozyśzeych obliczeń wynika, że toztwory nalży zmieszać w stosunku masowym 5:5, czyli 1:1

Odpowiedź:

Roztwory należy zmieszać w stosunku 1:1