Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz stężenie molowe 15-procentowego roztworu bromku 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`C_p=15%`

`d=1,05g/(cm^3)=1050g/(dm^3)`

Szukane:

`C_m` - stęzenie molowe

`M_(NaBr)` - masa molowa bromku sodu

Wzór:

`C_m=(C_p*d)/(100%*M)`

Obliczenia:

`M_(NaBr)=M_(Na)+M_(Br)=23g/(mol)+80g/(mol)=103g/(mol)`

`C_m=(15%*1050g/(dm^3))/(100%*103g/(mol))=1,53(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe wynosi `1,53(mol)/(dm^3)`