Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W 200g wody rozpuszczono 40g wodorotlenku sodu 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`m_(H_2O)=200g`

`m_(NaOH)=40g`

`d=1,06g/(cm^3)`

Szukane:

`C_m`

Wzór: 

`C_m=n/V`

Obliczenia:

Znając masę molową wodorotlenku możemy obliczyć liczbę moli:

`M_(NaOH)=40g/(mol)`

`M=m/n\ |*n\ \ =>\ \ \ m=M*n\ |:M\ \ =>\ \ \ n=m/M`

`n=(40g)/(40g/(mol))=1mol`

Z treści zadania wiemy, że rozpuszczono 40g wodorotlenku w 200g wody, więc całkowita masa roztworu wynosi 240g

Znając gęstość obliczmy objętość roztworu:

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V\ |:d\ \ \ =>\ \ \ V=m/d`

`V=(240g)/(1,06g/(cm^3))~~226,42cm^3~~0,23dm^3`

`C_m=(1mol)/(0,23dm^3)=4,35(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe roztworu wynosi `4,35(mol)/(dm^3)`