To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

W 200g wody rozpuszczono 40g wodorotlenku sodu 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`m_(H_2O)=200g`

`m_(NaOH)=40g`

`d=1,06g/(cm^3)`

Szukane:

`C_m` - stężenie molowe

Wzór: 

`C_m=n/V`

Obliczenia:

Znając masę molową wodorotlenku możemy obliczyć liczbę moli:

`M_(NaOH)=40g/(mol)`

`M=m/n\ |*n\ \ =>\ \ \ m=M*n\ |:M\ \ =>\ \ \ n=m/M`

`n=(40g)/(40g/(mol))=1mol`

Z treści zadania wiemy, że rozpuszczono 40g wodorotlenku w 200g wody, więc całkowita masa roztworu wynosi 240g

Znając gęstość obliczmy objętość roztworu:

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V\ |:d\ \ \ =>\ \ \ V=m/d`

`V=(240g)/(1,06g/(cm^3))~~226,42cm^3~~0,23dm^3`

`C_m=(1mol)/(0,23dm^3)=4,35(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe roztworu wynosi `4,35(mol)/(dm^3)`

DYSKUSJA
user profile image
Julia

7 listopada 2017
dzieki!!!!
user profile image
Dominika

14 października 2017
Dzięki za pomoc :)
user profile image
Edyta

23 wrzesinia 2017
dzieki!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie