To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz, w jakim stosunku molowym zmieszano stały 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dane:

`V=200cm^3=0,2dm^3`

`C_m=5(mol)/(dm^3)`

`d=1,1g/(cm^3)`

Szukane:

`n_(NaOH)` - liczba moli wodorotlenku sodu

`n_(H_2O)` - liczba moli wody

`m_r` - masa rozrworu

`m_(H_2O)` - masa wody

`M_(NaOH)` - masa molowa NaOH

`M_(H_2O)` - masa molowa wody

Wzór:

`C_m=n/V\ |*V\ \ =>\ \ \ n=C_m*V`

`d=m/V\ \ \ =>\ \ \ m=d*V`

`M=m/n\ |*n\ \ =>\ \ \ m=M*n\ |:M\ \ =>\ \ \ n=m/M`

Obliczenia:

Najpierw obliczmy ile moli NaOH znajduje się w roztworze:

`n_(NaOH)=0,5(mol)/(dm^3)*0,2dm^3=1mol`

Z przekształconego wzoru na gęstość możemy obliczyć masę całego roztworu:

`m_r=1,1g/(cm^3)*200cm^3=220g`

Znając masę molową wodorotlenku sodu możemy obliczyć masę wody w roztworze:

`M_(NaOH)=M_(Na)+M_O+M_H=40g/(mol)`

`m_(H_2O)=220g-40g=180g`

Znając masę molowa wody możemy obliczyć liczbę moli wody znajdującej się w roztworze:

`M_(H_2O)=2*M_H+M_O=18g/(mol)`

`n_(H_2O)=(180g)/(18g/(mol))=10mol`

 

Stosunek liczby moli wodorotlenku sodu do liczby moli wody w roztwprze wynosi:

`n_(NaOH):n_(H_2O)=1mol:10mol=1:10`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

14-10-2017
Dzięki za pomoc :):)
user profile image
Gość

12-10-2017
dzieki!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie