Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz, w jakim stosunku molowym zmieszano stały 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`V=200cm^3=0,2dm^3`

`C_m=5(mol)/(dm^3)`

`d=1,1g/(cm^3)`

Szukane:

`n_(NaOH)` - liczba moli wodorotlenku sodu

`n_(H_2O)` - liczba moli wody

`m_r` - masa rozrworu

`m_(H_2O)` - masa wody

`M_(NaOH)` - masa molowa NaOH

`M_(H_2O)` - masa molowa wody

Wzór:

`C_m=n/V\ |*V\ \ =>\ \ \ n=C_m*V`

`d=m/V\ \ \ =>\ \ \ m=d*V`

`M=m/n\ |*n\ \ =>\ \ \ m=M*n\ |:M\ \ =>\ \ \ n=m/M`

Obliczenia:

Najpierw obliczmy ile moli NaOH znajduje się w roztworze:

`n_(NaOH)=0,5(mol)/(dm^3)*0,2dm^3=1mol`

Z przekształconego wzoru na gęstość możemy obliczyć masę całego roztworu:

`m_r=1,1g/(cm^3)*200cm^3=220g`

Znając masę molową wodorotlenku sodu możemy obliczyć masę wody w roztworze:

`M_(NaOH)=M_(Na)+M_O+M_H=40g/(mol)`

`m_(H_2O)=220g-40g=180g`

Znając masę molowa wody możemy obliczyć liczbę moli wody znajdującej się w roztworze:

`M_(H_2O)=2*M_H+M_O=18g/(mol)`

`n_(H_2O)=(180g)/(18g/(mol))=10mol`

 

Stosunek liczby moli wodorotlenku sodu do liczby moli wody w roztwprze wynosi:

`n_(NaOH):n_(H_2O)=1mol:10mol=1:10`