Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz ile gramów siarczanu(VI)żelaza(II)-woda(1/7) 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`V=2dm^3`

`C_m=0,6(mol)/(dm^3)`

Szukane: 

`m_(FeSO_4*7H_2O)` - masa potrzebnej soli uwodnionej

`m_(H_2O)` - masa potrzebnej wody

Obliczenia:

Obliczmy liczbę moli siarczanu(VI) żelaza(II) ze wzoru:

`C_m=n/V\ |*V\ \ =>\ \ \ n=C_m*V`

`n_(FeSO_4)=0,6(mol)/(dm^3)*2dm^3=1,2mol`

Znając masę molową siarczanu(VI) żelaza(II) możemy obliczyć masę bezwodnej soli w roztworze: 

`M_(FeSO_4)=152g/(mol)`

`1mol----152g`

`1,2mol----m_(FeSO_4)`

`m_(FeSO_4)=(1,2mol*152g)/(1mol)=182,4g`

Znając masę siarczanu(VI) żelaza(II)-woda(1/7) możemy obliczyć masę soli uwodnionej:

`M_(FeSO_4*7H_2O)=278g/(mol)`

`152g\ FeSO_4----278g\ FeSO_4*7H_2O`

`182,4g\ FeSO_4----m_(FeSO_4*7H_2O)`

`m_(FeSO_4*7H_2O)=(182,4*278g)/(152g)=333,6g`

Zakładając, że gęstość roztworu wynosi `1g/(cm^3)` , to masa roztworu wynosi 2000g, więc masa wody wynosi:

`m_(H_2O)=2000g-333,6g=1666,4g`

Odpowiedź:

Do sporządzenie roztworu potrzeba 333,6g uwodnionej soli siarczany(VI) żelaza(II) i 1666,4g wody.