Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Poniżej przedstawiono układy, w których podczas 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Poniżej przedstawiono układy, w których podczas

14
 Zadanie

15
 Zadanie

a) Fałsz, ponieważ nie jest powiedziane, czy układ jest zamknięty czy nie, jeśli byłby zamknięty, to wtedy byłaby to prawda, gdyż w wyniku reakcji powstają gazy, które mogą wykonać pracę objętościową

b) Fałsz, ponieważ jest to reakcja entodermiczna, czyli energia substratów jest mniejsza niż energia produktów

c) Prawda, ponieważ w układzie I `DeltaH<0`  a w układzie II `DeltaH>0`  

d) Prawda, ponieważ jest to wykres dla reakcji egzotermicznej

e) Fałsz, ponieważ w II układzie  `DeltaH>0`  

f) Prawda, ponieważ układ I, to teakcja egzotermiczna