Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Ustal wzór rzeczywisty tlenku chloru o masie cząsteczkowej 119 u, wiedząc, że zawiera on 59,66% chloru 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Ustal wzór rzeczywisty tlenku chloru o masie cząsteczkowej 119 u, wiedząc, że zawiera on 59,66% chloru

376
 Zadanie
377
 Zadanie
378
 Zadanie
379
 Zadanie
380
 Zadanie
381
 Zadanie
382
 Zadanie
383
 Zadanie
384
 Zadanie

385
 Zadanie

386
 Zadanie
387
 Zadanie
388
 Zadanie

Ogólny wzór tlenku chloru będzie następujący:

`Cl_xO_y `

Masa tego tlenku wynosi:

`m_(Cl_xO_y)=119u `

Chlor stanowi 59,66% masowych tego związku. Dzięki tej informacji możemy wyznaczyć masę chloru oraz tlenu w tym związku:

`m_(Cl)=(59,66%*119u)/(100%) `

`m_(Cl)=71u `

W związku znajduje się 71 u chloru. Obliczmy masę tlenu w tym związku:

`m_O=m_(Cl_xO_y)-m_(Cl) `

`m_O=119u-71u `

`m_O=48u `

W związku znajduje się 48 u tlenu. Wyznaczmy teraz liczbę poszczególnych atomów tworzących związek. Liczby te otrzymamy dzieląc masy pierwiastków przez ich masy atomowe (odczytane z układu okresowego pierwiastków):

`n_(Cl)=(71u)/(35,5u)=2 `

`n_O=(48u)/(16u)=3 `

Ogólny wzór tlenku chloru będzie więc następujący: Cl2O3

Nazwa tlenku: tlenek chloru(III)