Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Tlenek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 25,8% (procent masowy) tlenu 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Wiemy, że mamy do czynienia z tlenkiem metalu jednowartościowego, więc ogólny wzór tego tlenku będzie następujący:

`Me_2O`

Z wzoru tego wynika, że cząsteczka tlenku składa się z jednego atomu tlenu oraz dwóch atomów metalu. Wiemy również, że masa tlenu stanowi 25,8% masy całego związku. Obliczmy zatem masę całego związku:

`25,8%\ -\ 16u `

`100%\ -\ x `

`x=(100%*16u)/(25,8%)=62u `

Masa związku wynosi więc 62 u. Obliczmy zatem masę atomów metalu. Na tej podstawie (korzystając z układu okresowego pierwiastków) ustalimy jaki pierwiastek tworzy ten związek

 

`m_(Me_2O) =2*m_(Me) + 1*m_O =62u`

`m_(Me) = (m_(Me_2O) -m_(O))/2`

`m_(Me) = (62u-16u)/2`

`m_(Me) = 23u`

szukany metal to Na - sód 

Wzór sumaryczny tlenku - Na2O - tlenek sodu

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

3946

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie