Oblicz, który z tlenków o podanych wzorach sumarycznych zawiera największy procent masowy azotu 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

`m_(at)N = 14u`

`m_(at)O = 16u`

 

Wyznaczamy zawartość procentową azotu w N2O

`M_(N_2O)=2*m_N + 1*O = 44u `

`%N=m_N/M_(N_2O)*100% `

`%N=(28u)/(44u)*100%=63,6% `

 

Wyznaczamy zawartość procentową azotu w NO

`M_(NO)=1*m_N + 1*O = 30u `

`%N=m_N/M_(NO)*100% `

`%N=(14u)/(30u)*100%=50% `

 

Wyznaczamy zawartość procentową azotu w N2O3

`M_(N_2O_3)=2*m_N + 3*O = 76u `

`%N=m_N/M_(N_2O_3)*100% `

`%N=(28u)/(76u)*100%=36,8% `

 

Wyznaczamy zawartość procentową azotu w NO2

`M_(NO_2)=1*m_N + 2*O = 46u `

`%N=m_N/M_(NO_2)*100% `

`%N=(14u)/(46u)*100%=30,4% `

 

Wyznaczamy zawartość procentową azotu w N2O5

`M_(N_2O_5)=2*m_N + 5*O = 108u `

`%N=m_N/M_(N_2O_5)*100% `

`%N=(28u)/(108u)*100%=25,9% `

 

Największy procent masowy azotu zawiera tlenek azotu(I) N2O

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

2336

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie