Oblicz stosunek masowy węgla do wodoru i tlenu w związkach chemicznych o podanych nazwach systematycznych 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz stosunek masowy węgla do wodoru i tlenu w związkach chemicznych o podanych nazwach systematycznych

554
 Zadanie
555
 Zadanie
556
 Zadanie
557
 Zadanie
558
 Zadanie
559
 Zadanie
560
 Zadanie
561
 Zadanie

562
 Zadanie

a) metanian metylu

`HCOOCH_3`

Stosunek masowy, to stosunek mas pierwiastków pomnożonych przez ich ilość w danym związku. 

Zapisujemy stosunek pierwiastków:

`\ \ \ \ \ C\ \ :\ \ \ \ \ O\ \ \ \ :\ \ H `

`\ 2*12u\ :\ 2*16u\ :\ 4*1u `

`\ \ \ 24u\ \ \ :\ \ \ 32u\ \ \ :\ 4u `

`\ \ \ \ \ \ 6\ \ \ \ :\ \ \ \ 8\ \ \ \ :\ 1 `

Stosunek masowy węgla do tlenu i wodoru wynosi odpowiednio 6 : 8 : 1

b) etanian etylu

`CH_3COOC_2H_5 `

Zapisujemy stosunek pierwiastków:

`\ \ \ \ \ C\ \ \ :\ \ \ \ \ O\ \ :\ \ H `

`\ 4*12u\ :\ 2*16u\ :\ 8*1u `

`\ \ \ \ 48u\ :\ \ \ \ 32u\ \ :\ 8u `

`\ \ \ \ \ 6\ \ \ \ :\ \ \ 4\ \ \ \ :\ 1 `

Stosunek masowy węgla do tlenu i wodoru wynosi odpowiednio 6 : 4 : 1

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1364

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie