Przyporządkuj nazwom estrów oznaczonym cyframi (1-6) ich wzory sumaryczne oznaczone literami (A-G) 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Przyporządkuj nazwom estrów oznaczonym cyframi (1-6) ich wzory sumaryczne oznaczone literami (A-G)

554
 Zadanie
555
 Zadanie
556
 Zadanie

557
 Zadanie

558
 Zadanie
559
 Zadanie
560
 Zadanie
561
 Zadanie
562
 Zadanie
 • D
 • B
 • E
 • F
 • A
 • C
 • DYSKUSJA
  klasa:
  Informacje
  Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
  Wydawnictwo: Nowa Era
  Rok wydania:
  Autor rozwiązania
  user profile

  Jakub

  6706

  Nauczyciel

  Wiedza
  Kolejność wykonywania działań

  Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


  Kolejność wykonywania działań:

  1. Działania w nawiasach

  2. Potęgowanie

  3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
   Przykład`16:2*5=8*5=40` 

  4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
   Przykład`24-6+2=18+2=20` 


  Przykład:

  `(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

  Koło i okrąg

  Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

  Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

  okreg1
   

  Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

  Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

  okreg2
   

  Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

  Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

  okrag_kolo

  Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
  Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

  Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
  Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

  Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
  Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

  kolo_opis
  Zobacz także
  Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
  ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
  zadania
  wiadomości
  ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
  NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
  komentarze
  ... i0razy podziękowaliście
  Autorom