Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz, który ze związków chemicznych : CH3COOH3 czy C2H5COOH, zawiera większy procent masowy węgla 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, który ze związków chemicznych : CH3COOH3 czy C2H5COOH, zawiera większy procent masowy węgla

554
 Zadanie
555
 Zadanie
556
 Zadanie
557
 Zadanie
558
 Zadanie
559
 Zadanie
560
 Zadanie

561
 Zadanie

562
 Zadanie

Najpierw obliczamy masę cząsteczkową obu związków : 

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

Następnie liczymy sumaryczną masę atomów węgla w każdej cząsteczce : 

Masa węgla w `CH_3COOCH_3 = 3*12u = 36u` 

Masa węgla w `C_2H_5COOH = 3*12u = 36u` 

Zawartość procentowa węgla w cząsteczce to stosunek masy węgla do masy całej cząsteczki pomnożony przez 100% 

Zawartość procentowa węgla w `CH_3COOCH_3 = (36u)/(74u)*100% = 48,65%` 

Zawartość procentowa węgla w `C_2H_5COOH = (36u)/(74u)*100% = 48,65%` 

Odpowiedź: W obu związkach zawartość procentowa węgla jest taka sama 

DYSKUSJA
user avatar
Alicja

25 maja 2018
Dzięki!!!!
Informacje
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Jakub

5315

Nauczyciel

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom