Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Scharakteryzuj przebieg rozmnażania bezpłciowego i płciowego 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Protisty jednokomórkowe

Rozmnażanie bezpłciowe odbywa się przez podział komórki. Przykładem może być podział poprzeczny komórki pantofelka. 

Rozmnażanie płciowe u protistów jednokomórkowych może odbywać przy udziale gamet. W pierwszej kolejności powstają haploidalne gamety - po bezpośrednim przekształceniu osobnika rodzicielskiego lub po jego podziale. Następnie gamety łączą się i powstaje diploidalna zygota, która przekształca się w osobnika dojrzałego. Ten sposób rozmnażania płciowego obserwuje się u protistów zwierzęcych. Warto wspomnieć, że w tej grupie protistów obserwuje się dwa główne typy faz jądrowych - z przewagą fazy haploidalnej lub z przewagą fazy diploidalnej.

 

Protisty wielokomórkowe

Rozmnażanie bezpłciowe może odbywać się na kilka sposobów:

  • fragmentacja plechy
  • za pomocą rozmnóżek, które są fragmentami plechy, dającymi początek  nowemu organizmowi
  • za pomocą haploidalnych zarodników (spor) powstających w zarodniach na drodze mejozy. Zarodniki mogą być ruchliwe, dzięki posiadaniu wici (zoospory) lub nieruchliwe (anplanospory).

 

Rozmnażanie płciowe u protistów wielokomórkowych również odbywa sie z udziałem gamet, z tym, że powstają one w gametangiach męskich - plemniach oraz żeńskich - rodniach. Wyróżnia się trzy typy zapłodnienia w zależności od formy morfologicznej gamet. W izogamii uczestniczą uwicione gamety identyczne pod względem morfologicznym; w anizogamii obie gamety mają wici, jednak gameta żeńska (makrogameta) jest większa, zaś gameta męska (mikrogameta) - mniejsza. W oogamii natomiast gameta żeńska jest duża oraz nie posiada wici, a więc jest nieruchliwa i nazywana jest komórką jajową, zaś gameta męska - plemnik, jest dużo mniejsza i posiada jedną wić. Omówiony sposób rozmnażania odnosi się do protistów roślinopodobnych. Podobnie jak u roślin, występuje u nich przemiana pokoleń, czyli regularne występowanie pod sobie pokolenia płciowego (rozmnażającego się za pomocą gamet) oraz bezpłciowego (rozmnażającego się za pomocą zarodników). U organizmów tych może występować dominacja sporofitu nad gametofitem lub odwrotnie.