Podaj przykłady pozytywnej i negatywnej roli protistów 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Pozytywna rola protistów w gospodarce człowieka:

 • są pokarmem dla zwierząt gospodarskich
 • mogą stanowić pokarm również dla człowieka np. listownica
 • niektóre protisty np. morszczyn, wykorzystywane są w leczeniu wielu chorób, zwłaszcza niedoczynności tarczycy wywołanej brakiem jodu
 • stanowią pokarm i schronienie dla ryb, które są poławiane przez człowieka w celach konsumpcyjnych
 • plechy niektórych protistów są używane jako nawóz naturalny
 • kwas algilowy i jego sole, będące składnikiem ścian komórkowych brunatnic znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu np. papierniczym, kosmetycznym

Negatywna rola protistów w gospodarce człowieka:

 • protisty pasożytnicze i chorobotwórcze powodują straty w uprawie roślin i hodowli zwierząt
 • mogą powodować zakwit wód, który z kolei powoduje masowe wymieranie - tzw. śnięcie ryb
DYSKUSJA
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2933

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie