Wyjaśnij pojęcie symbioza i podaj przykłady 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Symbioza to współżycie dwóch organizmów o charakterze nieantagonistycznym, które polega na tym, że oba żyjące w symbiozie organizmy czerpią korzyści z istnienia tej zależności. 

W związki symbiotyczne wchodzą protisty należące do typu orzęsków oraz wiciowców. Orzęski z rzędu Entodiniomorpha żyją w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy, natomiast wiciowce żyją w przewodzie pokarmowym termitów. Protisty te umożliwiają trawienie i przyswajanie błonnika, w zamian zaś otrzymują dogodne warunki do rozwoju m.in. łatwodostępne substancje pokarmowe. Pierwotniaki te nie potrafią jednak trawić błonnika samodzielnie, dlatego odbywa się to za pomocą symbiotycznych bakterii znajdujących się w cytozolu komórek protistów. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-30
Dzięki :):)
user profile image
Gość

0

2017-11-16
Dzięki za pomoc
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6162

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie