Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wyjaśnij pojęcie symbioza i podaj przykłady 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Symbioza to współżycie dwóch organizmów o charakterze nieantagonistycznym, które polega na tym, że oba żyjące w symbiozie organizmy czerpią korzyści z istnienia tej zależności. 

W związki symbiotyczne wchodzą protisty należące do typu orzęsków oraz wiciowców. Orzęski z rzędu Entodiniomorpha żyją w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy, natomiast wiciowce żyją w przewodzie pokarmowym termitów. Protisty te umożliwiają trawienie i przyswajanie błonnika, w zamian zaś otrzymują dogodne warunki do rozwoju m.in. łatwodostępne substancje pokarmowe. Pierwotniaki te nie potrafią jednak trawić błonnika samodzielnie, dlatego odbywa się to za pomocą symbiotycznych bakterii znajdujących się w cytozolu komórek protistów.