Klasa
I liceum
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

W poniższej tabeli dokonano oceny Ustawy o repatriacji oraz o Karcie Polaka:

Mocne strony Słabe strony
  • Dają możliwość polskim potomkom na posiadanie namiastki potwierdzenia własnego pochodzenia, 

Komentarze