Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
W centrum uwagi. Zakres rozszerzony cz. 1. Po gimnazjum, Podręcznik

a) Wojsko jest szczególną grupą społeczną, bowiem posiada

Komentarze