Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
W centrum uwagi. Zakres rozszerzony cz. 1. Po gimnazjum, Podręcznik

Nagła zmiana statusu społecznego jednego z członków danej grupy może przynieść następujące (przykładowe) konsekwencje dla relacji w grupie:

Komentarze