Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
W centrum uwagi. Zakres rozszerzony cz. 1. Po gimnazjum, Podręcznik

W poniższej tabeli przedstawiono przejawy kontroli formalnej i nieformalnej w życiu codziennym:

Komentarze